Global Money Week 2023

Trwa Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza jest coroczną międzynarodową kampanią z zakresu edukacji finansowej na rzecz dbania o to, by dzieci i młodzież od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, a także kształtowały postawy i zachowania niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i docelowo uzyskały finansowy dobrostan i finansową odporność.

Zasięg GMW

Od 2012 r. w GMW wzięły udział ponad 53 miliony dzieci i młodzieży ze 176 krajów na całym świecie, przy zaangażowaniu ponad 63 tysięcy instytucji, w tym instytucji publicznych, tj. banków centralnych, instytucji nadzorujących krajowe rynki finansowe, ministerstw finansów, ministerstw edukacji, a także szkół na wszystkich etapach edukacyjnych, uczelni wyższych, ośrodków badawczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Organizator GMW

Organizatorem kampanii GMW jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR.

Hasło przewodnie edycji GMW 2023

Hasło przewodnie edycji GMW 2023, która odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca, brzmi: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Tegoroczne hasło przewodnie GMW skupia się na kwestii zrównoważonego rozwoju oraz podnoszeniu świadomości wpływu zachowań finansowych danej osoby nie tylko na jej przyszłość finansową, ale także na środowisko naturalne oraz społeczeństwo. Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Oficjalne hasło GMW

Oficjalne hasło GMW brzmi: Zdobywaj wiedzę. Oszczędzaj. Zarabiaj. (Learn. Save. Earn.). Początkowo wykorzystywany jako hasło przewodnie GMW 2017, a następnie przekształcony w slogan całej kampanii GMW, wyraża główny jej przekaz i wpisuje się w realizację jej celu poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży nie tylko do racjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi, ale również do dzielenia się zdobytą wiedzą z rodziną i całą społecznością.

Kierunki rozwoju GMW

Kampania GMW jest skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego. Głównym założeniem kampanii GMW, które decyduje o jej rozwoju, jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym.

Propozycja programowa GMW 2023 przygotowanaprzez UKNFinne instytucje

 

Udostępnij artykuł:
« powrót