Gala 20-lecia Banku BPS i Zrzeszenia BPS

Ponad 400 osób – Prezesi Zarządów Banków Spółdzielczych tworzących Zrzeszenie BPS i banków współpracujących, przedstawiciele kluczowych instytucji sektorowych, partnerzy biznesowi, kontrahenci, dostawcy i klienci Banku BPS, świętowało 23 listopada w Warszawie jubileusz 20 lat działalności Banku BPS i Zrzeszenia BPS.

Na uroczystości 20-lecia utworzenia największego w Polsce zrzeszenia Banków Spółdzielczych rolę gospodarzy pełnili Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Rada Zrzeszenia Banku BPS.

Przemówienia na otwarcie gali

Na początku głos zabrał Artur Adamczyk, Prezes Zarządu Banku BPS. Przywitał wszystkich zebranych i podziękował osobom, które miały największy wpływ na rozwój Banku i Zrzeszenia.

– Czuję się osobiście spadkobiercą tych wartości, na których oparty został Bank BPS i całe nasze Zrzeszenie. To spółdzielcze DNA wciąż jest w nas obecne, choć niewątpliwie nastąpiła zmiana pokoleniowa, a i wyzwania rynkowe są coraz to inne. Wciąż jednak siłą Banków Spółdzielczych jest solidarność i współpraca, a także umiejętność zamiany małych oszczędności klientów w duże projekty, istotne dla całej lokalnej społeczności – powiedział Prezes Adamczyk.

Następnie głos zabrał Piotr Kaczyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku BPS. Podziękował osobom, które przez minione lata zasiadały w Radzie Nadzorczej, także tym, którzy tworzą obecną Radę. Wyraził zadowolenie, że aktualna sytuacja finansowa Banku jest stabilna. – Nawet w tak wymagającym, pandemicznym okresie, a teraz w trudnym geopolitycznym czasie, podstawowe wskaźniki efektywności i sprawności działania Banku, w tym wskaźniki kapitałowe, czy jakość portfela kredytowego, utrzymują się na poziomie rynkowym, pozwalającym na dalszy jego rozwój – powiedział.  

W kolejnym przemówieniu otwierającym Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS, podkreślił że Bank BPS to bank szczególny, ponieważ powołali go do życia przedstawiciele Banków Spółdzielczych z całej Polski i nadal pozostają jego właścicielami. – Banki Spółdzielcze występują w tym przypadku w podwójnej roli: korzystają ze wsparcia kompetencyjnego, produktowego i organizacyjnego, udzielanego im przez Bank BPS, a jednocześnie, można powiedzieć, kontrolują działania swojego Banku Zrzeszającego – powiedział. Podkreślił także, że Zrzeszenie BPS ma jeszcze jeden powód do świętowania: w grudniu 2022 r. wejdzie w życie nowa Umowa Zrzeszenia, nad którą prace trwały przez ostatnie dwa lata.

Goście obejrzeli film, który powstał na 20-lecie Banku BPS. Zapraszamy do obejrzenia:

.

W części oficjalnej wieczoru głos zabierali również przedstawiciele instytucji sektorowych:

 • Sławomir Stawczyk, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
 • Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych,
 • Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA,
 • Mieczysław Grodzki, Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej.

Jubileuszowe wyróżnienia i odznaczenia

Szczególnie uroczystym momentem gali było wręczenie jubileuszowych wyróżnień.

 • Odznaczenia przyznane przez Związek Banków Polskich

Zarząd Związku Banków Polskich uhonorował Artura Adamczyka, Prezesa Zarządu Banku BPS Medalem Kopernika ZBP. Medal Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich został ustanowiony jako zaszczytne, honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w zakresie rozwoju i bezpiecznej działalności banków i infrastruktury bankowej oraz tworzenia prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Medal wręczył Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Zarząd Związku Banków Polskich uhonorował także Roberta Banacha i Krzysztofa Kokota, Wiceprezesów Zarządu Banku BPS, Odznakami Honorowymi ZBP. Odznaka Honorowa Związku Banków Polskich jest wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej bankowości, wspierania wspólnych działań i przedsięwzięć związanych z wdrażaniem najnowszych zdobyczy techniki i technologii, tworzeniem i rozwijaniem infrastruktury bankowej, rozwojem zaplecza badawczego i naukowego bankowości oraz kształceniem kadr bankowych.

 • Odznaczenie przyznane przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych przyznał Bankowi Polskiej Spółdzielczości Złoty Medal za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej im. Franciszka Stefczyka. Medal przyznano uchwałą Kapituły Odznaczeń Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na wiosek Zarządu KZBS. Medal symbolizuje uznanie dla  wszystkich osób współuczestniczących w zbudowaniu dzisiejszej pozycji Banku BPS na przestrzeni minionych 20 lat i kontynuujących to dzieło obecnie. Medal przekazał Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS na ręce członków Zarządu Banku BPS.

Statuetki 20-lecia przyznane przez Zarząd Banku BPS
Specjalne jubileuszowe Statuetki przyznane zostały osobom, które trwają przy Banku BPS nieprzerwalnie od 20 lat, jak i tym, które wniosły znaczny wkład w rozwój Banku w drugim 10-leciu. Najpierw statuetki odebrali członkowie Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia, którzy swoje funkcje pełnią nieprzerwanie od samego początku czyli od 20 lat:

 • Roman Domański, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim,
 • Józef Florek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Samsonowie,
 • Dariusz Jasiński, Prezes Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie,
 • Kazimierz Majewski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie.

Jubileuszowe Statuetki otrzymali również:

 • Roman Hrynkiewicz, Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach,
 • Krzysztof Kajko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie,

którzy czuwają nad Bankiem i Zrzeszeniem 15 lat i dłużej.

Następnie statuetki odebrały osoby, które w drugim 10-leciu wniosły znaczny wkład w rozwój Banku i wspierały Bank i Zrzeszenie pracując w jego organach:

 • Józef Czysz, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Miedźnej,
 • Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej,
 • Dorota Kanach, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie,
 • Paweł Kapel, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubaczowie,
 • Tomasz Kasprzycki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach,
 • Mirosław Michałowski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku,
 • Witold Morawski, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej,
 • Maciej Palej, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
 • Barbara Pasierb, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrzu,
 • Piotr Piasecki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach,
 • Włodzimierz Szewc, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrespolu,
 • Edward Tybor, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Ziem Górskich KARPATIA,
 • Zdzisław Wojdak, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie,
 • Piotr Żebrowski, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim.

Statuetkę otrzymała także pani Teresa Wodzyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Olsztynku, była jednak nieobecna na gali.

Statuetkę 20-lecia otrzymał również Zdzisław Kupczyk, emerytowany Prezes Zarządu Banku BPS, wcześniej Wiceprezes Zarządu Banku BPS i długoletni Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS w Warszawie, związany z sektorem bankowości spółdzielczej od początku swojej kariery zawodowej.

Statuetką 20-lecia odznaczony został także Zdobysław Lis, wieloletni Dyrektor Oddziału Regionalnego Banku BPS we Wrocławiu, jeden z twórców Banku BPS.

Statuetki 20-lecia otrzymali również wieloletni, zasłużeni dyrektorzy departamentów Banku BPS:

 • Anna Zawada, główna księgowa Banku, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Sprawozdawczości,
 • Piotr Epsztein, emerytowany Dyrektor Departamentu Skarbu,


oraz nieobecne na gali

 • Helena Banaśkiewicz, była Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej,
 • Ewa Zaniewska-Cholewka, była Dyrektor Departamentu Rozliczeń i Kart.
   
 • Złote odznaczenia przyznane przez Kapitułę Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszenia BPS

Złote odznaczenia dla osób zasłużonych i wyróżniających się w działalności na rzecz polskiej bankowości spółdzielczej odebrali dyrektorzy związani z Bankiem BPS od momentu jego powstania, a niektórzy nawet dłużej, gdyż pracowali w bankach, które 20 lat temu utworzyły Bank Polskiej Spółdzielczości. 

 • Mirosław Bizoń, Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą,
 • Joanna Glezner-Staniszewska, Dyrektor Oddziału Banku BPS w Opolu, 
 • Dorota Iskało, Dyrektor Oddziału Banku BPS w Kielcach,
 • Robert Kluzek, Dyrektor Oddziału Banku BPS w Krakowie,
 • Maja Kraszewska, Dyrektor Departamentu Ryzyka Finansowego,
 • Dariusz Kwiatek, Dyrektor Departamentu Operacji, 
 • Anna Maciszyn, Wicedyrektor Departamentu Rozliczeń i Kart,
 • Tomasz Monikowski, Dyrektor Oddziału Banku BPS w Rzeszowie, 
 • Anita Podrez, Dyrektor Departamentu Rozliczeń i Kart,
 • Anna Sadzińska, Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz,
 • Anna Tchurz, Dyrektor Biura Ryzyka Operacyjnego,
 • Justyna Zdrojewska, Dyrektor Departamentu Relacji Zrzeszeniowych i Korporacyjnych.
   

Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy

Gala 20-lecia Banku BPS stała się dodatkową okazją do przypomnienia o akcji WspieraMY – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy. Goście zostali poproszeni o przekazanie – zamiast tradycyjnego prezentu – wpłaty na konto akcji. Zebrane środki posłużą do uruchomienia kolejnych akcji wspierających Uchodźców z Ukrainy. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję!

Udostępnij artykuł:
« powrót