Forum Liderów Banków Spółdzielczych już za nami!

W dniach 19-20 września br. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych (FLBS).

Główne przesłanie pierwszego dnia sesji FLBS to z jednej strony podkreślenie wypracowania solidnej pozycji kapitałowej całego  sektora bankowości spółdzielczej oraz wysokiego, średniego  poziomu rezerw celowych na portfele kredytowe przy jednoczesnym silnym wzmocnieniu instytucjonalnych systemów ochrony. Podkreślono również potrzebę silnego wyczulenia na możliwe systemowe zaburzenia w gospodarce, koncentracji  uwagi na ryzyku stopy procentowej oraz ryzykach prawnych. 

W interesujących wystąpieniach przedstawicieli NBP i UKNF (Marta Kightley, Bogdan Furtak) znalazły się liczne słowa uznania dla sektora m.in. za  racjonalne podejście do zagospodarowania nadwyżek wyników finansowych i politykę kredytową. Podkreślano także, iż należy zachować pełną gotowość do stosownych reakcji na nieuchronne zmiany warunków gospodarowania w tym stóp procentowych, kosztów oraz ogólnej koniunktury. Wskazano również na zbliżający się termin spełnienia wymogów MREL.

Jako kluczowe wyzwania nadchodzących okresów dla sektora bankowości spółdzielczej z perspektywy UKNF, wskazano w szczególności na konieczność prowadzenia efektywnych inwestycji w nowoczesne technologie, zarówno stricte biznesowe jaki i te w sferze bezpieczeństwa cyfrowego. Ryzyka i wyzwania płynące z wdrożenia DORA, zarządzania ryzykiem klimatycznym i wszelkimi kontekstami ESG będą wymagały wysiłków organizacyjnych i implementacji  nowego Rozporządzenia CRR. 

Oczekiwana zatem będzie unifikacja w skali sektora procedur ESG i w zakresie podejścia do  znowelizowanych wymogów CRR.

W osobnych panelach poświęcono sporo uwagi procesom decyzyjnym i współpracy wewnątrz poszczególnych zrzeszeń oraz podejmowanym rozwiązaniom zwiększających efektywność w tych obszarach.  Ciekawie wypowiedzi dotyczyły  również systemowego podejścia do zarządzania nadwyżkami w poszczególnych zrzeszeniach.

Podczas drugiego dnia Forum odbył się panel dyskusyjny pt. „Przyszłość finansowania polskiego agrobiznesu. Wyzwania i szanse dla bankowości lokalnej”. Prelegenci zwrócili uwagę, że warto mówić głośno o sukcesach finansowych sektora banków spółdzielczych – banki spółdzielcze mają w swoim portfelu ponad 50% całego rynku agro. Banki spółdzielcze stanowią finansowy kręgosłup tej części gospodarki, w której Polska jest europejskim liderem, czyli polskiego rolnictwa – nowoczesnego i ekologicznego sektora. Polska żywność podbija rynki kolejnych krajów, ale nie byłoby to możliwe bez banków spółdzielczych. I to jest powód, dla którego banki spółdzielcze cieszą się społecznym uznaniem, które powinno również znajdować odzwierciedlenie w regulacjach dotyczących tego sektora, zwłaszcza w zakresie dochowania zasady proporcjonalności. Banki spółdzielcze są tymi instytucjami sektora finansowego, z których korzystają przede wszystkim prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne rolnicy indywidualni. Dlatego też chcąc, aby i oni byli beneficjentami zrównoważonego rozwoju, należy uwzględniać uwarunkowania sektora banków spółdzielczych na poziomie decyzyjnym, wraz z jego specyficzną pozycją i rolą. Jeśli banki mają dalej pełnić pewne funkcje związane z bezpieczeństwem finansowym państwa, to nie powinny ponosić wszystkich kosztów z tym związanych.

Drugi panel dotyczył wyzwań technologicznych bankowości spółdzielczej. Spółdzielczy sektor bankowy musi być gotowy do funkcjonowania w rozpoczętej „cyfrowej” dekadzie, jak określa się ją wg nomenklatury Unii Europejskiej. Jego działania muszą być nakierowane na wzmacnianie pozycji swojej i klientów – ludzi i przedsiębiorstw. Zatem musi się realizować podejście bardziej zrównoważone i skoncentrowane na człowieku.

Technologie cyfrowe przyczyniają się do znacznego zmniejszenia wpływu na środowisko. Technologie cyfrowe odgrywają również rolę w tworzeniu bardziej ekologicznego podejścia do rolnictwa, wykorzystania energii w budynkach oraz bardziej zrównoważonego planowania miast.

Ostatnia sesja Forum dotyczyła zagadnień cyberbezpieczeństwa i wdrożenia rozporządzenia DORA. Wraz z rosnącymi i zmieniającymi się zagrożeniami potrzebne będą inne narzędzia służące ochronie. Unia Europejska dostrzegła potrzebę doregulowania przestrzeni cyfrowej i podjęcia nowych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa jeszcze we wrześniu 2020 r., kiedy to Komisja Europejska przedstawiła Digital finance package, proponując m.in. wprowadzenie nowego prawa w formie pakietu, obejmującego kilka aktów prawnych. Jednym z tych aktów prawnych jest być rozporządzenie o operacyjnej odporności cyfrowej (w skrócie: DORA).

Według oczekiwań unijnych organów, nowe rozporządzenie ma dopilnować, aby operacje sektora finansowego były w stanie wytrzymać zakłócenia operacyjne i cyberataki. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Szacuje się, że koszty związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa i dostosowaniem do nowej regulacji mogą wzrosnąć w instytucjach bankowych nawet o 30%.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót