Forum Bankowo-Samorządowe 2019

12 grudnia br. w warszawskim Sangate Hotel Airport odbyła się kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego. W tym roku Forum obradowało pod hasłem: "Finansowanie rozwoju w perspektywie zmian".

Wydarzenie obfitowało w wiele istotnych zagadnień w kontekście dostępu do finansowania JST wobec przyszłych zmian gospodarczych, legislacyjnych i społecznych. Paneliści starali się odpowiedzieć na kluczowe wątpliwości związane z rozwojem usług dla JST w modelu „Smart Cities/Villages – better life” oraz zmian w Prawie Zamówień Publicznych i PPP, dających szansę na boom inwestycyjny w roku 2020 i latach następnych. Jednocześnie podczas Forum zaprezentowano wyniki najnowszego raportu dotyczącego stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Do wspólnych debat zaproszeni zostali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, bankowcy, a także reprezentacji świata nauki. Warto podkreślić dużą aktywność przedstawicieli sektora bankowości spółdzielczej, zarówno jako prelegentów, jak również jako uczestników samego Forum.

Udostępnij artykuł:
« powrót