Ferie z ekonomią w bankach spółdzielczych - KZBS partnerem projektu

W związku z rozpoczęciem ferii zimowych Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęła czwartą edycję projektu „Ferie z ekonomią”. KZBS wspiera EFRWP w realizacji projektu, którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów wśród młodzieży.

Projekt „Ferie z ekonomią 4”, którego realizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 7–8 z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich w Polsce oraz nauczycieli, w szczególności przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W prowadzenie zajęć z uczniami zaangażowani są również studenci kierunków ekonomicznych. Do obecnej edycji projektu, realizowanej w roku szkolnym 2021/22, zakwalifikowało się 65 szkół. W zajęciach w ramach projektu bierze udział blisko 1000 uczniów z całej polski. Zakres programu dydaktycznego, realizowanego w okresie ferii zimowych obejmuje trzy główne moduły tematyczne: moje finanse, moja przedsiębiorczość i moja firma. Czwarty moduł – mój projekt biznesowy jest realizowany w II semestrze roku szkolnego. 

Celem projektu jest:

  • poszerzanie wiedzy finansowej uczniów (w tym z zakresu finansów osobistych i gospodarowania budżetem rodzinnym),
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat systemu bankowego (w tym poznanie zadań NBP i roli pieniądza),
  • poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów (w tym z zakresu funkcjonowania i prowadzenia firmy),
  • rozbudzenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  • rozwój umiejętności miękkich i kompetencji kluczowych, takich jak komunikacja w grupie, wyrażanie swojej opinii.

Jednym z elementów Projektu jest wizyta w banku spółdzielczym lub spotkanie z bankowcami online. Celem wizyty w banku jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze specyfiką działalności banku, z produktami finansowanymi i mechanizmami finansowymi.

W przypadku zainteresowania współpracą przy realizacji tego projektu, prosimy o kontakt z Panią Edytą Kozdroń-Warecką, która jest jego koordynatorem, tel. 721 633 833, e-mail: ekozdron@efrwp.com.pl. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji oraz na profilu FB projektu:

www.feriezekonomia.pl

https://www.facebook.com/feriezekonomia

 

Udostępnij artykuł:
« powrót
×