Ferie z ekonomią w bankach spółdzielczych

W związku z rozpoczęciem ferii zimowych Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim rozpoczęła trzecią edycję projektu „Ferie z ekonomią”.

KZBS wspiera EFRWP w realizacji projektu, którego celem jest promowanie wiedzy dotyczącej ekonomii i finansów wśród młodzieży. Dotychczas w Feriach z ekonomią wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów szkół podstawowych klas 7-8 z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. W obecnej edycji projektu, realizowanej w roku szkolnym 2019/20 weźmie udział kolejnych 50 szkół. Zakres programu dydaktycznego, realizowanego w okresie ferii zimowych obejmuje trzy główne moduły tematyczne: moje finanse, moja przedsiębiorczość i moja firma.

Jednym z bardzo ważnych elementów zajęć jest wizyta młodzieży w lokalnym banku, w trakcie której uczniowie mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat jego funkcjonowania, w tym specyfiki i modelu bankowości spółdzielczej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji oraz na profilu FB projektu:

www.feriezekonomia.pl

https://www.facebook.com/feriezekonomia

 

Udostępnij artykuł:
« powrót