Działalność KZBS w styczniu

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 2 stycznia

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 3 stycznia

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 5 stycznia

Spotkanie z przedstawicielami UKNF

 • 10 stycznia

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 11 stycznia

Cykl szkoleń on-line: "Środa" z kredytem konsumenckim cz. III

 • 12 stycznia

Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 17 stycznia

Szkolenie on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego w finansowaniu nieruchomości

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 17-18 stycznia

Udział w Konwencie na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023

 • 18 stycznia

Spotkanie w MRiRW  dotyczące omówienia możliwości wprowadzenia wskaźnika WIRON w kredytach z dopłatami ARiMR

 • 19 stycznia

Udział w posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie dotyczącym projektu Rekomendacji J

Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

Szkolenie on-line: Nowelizacja Kodeksu pracy - zmiany wchodzące od 2023 roku

 • 20 stycznia

Szkolenie on-line: Ryzyko operacyjne w banku spółdzielczym. Outsourcing (Wytyczne EBA)

 • 24 stycznia

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

Szkolenie on-line: CRBR - charakter, rola i obowiązki banku w zakresie pracy z rejestrem i ustalania beneficjenta rzeczywistego

 • 25 stycznia

Cykl szkoleń on-line: "Środa" z kredytem konsumenckim cz. IV

 • 26 stycznia

Spotkanie Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 • 27 stycznia

Szkolenie on-line: Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV oraz ICAAP)

 • 30 stycznia

II termin szkolenia on-line: Zamknięcie roku 2022 i sporządzanie sprawozdania finansowego

 • 31 stycznia

Posiedzenie Zarządu KZBS

Spotkanie zespołu roboczego pracującego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót