Działalność KZBS w sierpniu

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 3 sierpnia

Udział w II Konferencji uzgodnieniowej Ministerstwa Finansów dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas której omawiano kwestie uwarunkowań funkcjonowania sektora bankowego w procesie finansowania i odbudowy polskiej gospodarki

 • 5 sierpnia

Udział w spotkaniu Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech

 • 6 sierpnia

Spotkanie przedstawicieli banków zrzeszających i KZBS dotyczące praktycznego stosowania w bankach spółdzielczych zasad oceny odpowiedniości członków ich organów

 • 9 sierpnia

Pismo KZBS do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw

 • 10 sierpnia

Udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów z uwagami do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • 12 sierpnia

Udział w spotkaniu Zespołu zadaniowego ds. cyberbezpieczeństwa w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego przy NBP

 • 13 sierpnia

Spotkanie przedstawicieli banków zrzeszających i KZBS dotyczące praktycznego stosowania w bankach spółdzielczych zasad oceny odpowiedniości członków ich organów

 • 19 sierpnia

Udział w spotkaniu Zespołu zadaniowego ds. logistyki gotówki w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego przy NBP

 • 26 sierpnia

Udział w posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ds. bezpieczeństwa fizycznego gotówki w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego przy NBP

 • 30 sierpnia

Pismo KZBS do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będących częścią projektu Polski Ład

 • 31 sierpnia

Spotkanie Grupy ds. strategicznych i programowych Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Udostępnij artykuł:
« powrót