Działalność KZBS w maju

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.

2 maja

Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

4 maja  

Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

5 maja 
Spotkanie ws. objęcia rolników-przedsiębiorców statusem konsumenckim  

8 maja 
Udział w obradach jury - TalentowiSKO BPS 

9 maja  
Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

Udział w posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  - Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe 

Udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  - Rozpatrzenie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej 

Udział w obradach jury - TalentowiSKO BPS 

10 maja 
Webinar prawny Generali we współpracy z KZBS pt. „Bank jako agent ubezpieczeniowy – modele sprzedaży oraz związane z nimi wyzwania” 

11 maja 
Spotkanie Grupy Roboczej KZBS ds. Regulacyjnych 

Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

12 maja 
Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

15 maja 
Szkolenie KZBS on-line: Windykacja w banku spółdzielczym 

16 maja 
Szkolenie KZBS on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego i rachunku escrow w finansowaniu nieruchomości

Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

17 maja 
Szkolenie KZBS on-line Adekwatność kapitałowa (Bazylea III i IV oraz ICAAP) 
Udział w obradach jury - TalentowiSKO BPS 

18 maja 
Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

Udział w obradach jury - TalentowiSKO BPS 

19 maja 
Szkolenie KZBS on-line: Wybrane aspekty podatkowe związane ze zbywaniem wierzytelności własnych i nieruchomości przez banki spółdzielcze 

22 maja  
Udział w obradach Zgromadzenia Prezesów Banków Spółdzielczych Zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.  

23 maja 

Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

Szkolenie KZBS on-line Upadłość konsumencka z perspektywy wierzyciela – kiedy i jak reagować? 

Szkolenie KZBS on-line Zmiany w obszarze usług płatniczych, odpowiedzialność banku spółdzielczego za transakcje nieautoryzowane oraz bezpieczeństwo transakcji płatniczych 
Konferencja Sektorowej Rady ds. kompetencji sektora finansowego  

24 maja 
Webinar Generali i KZBS pt. „Bank jako agent ubezpieczeniowy – modele sprzedaży oraz związane z nimi wyzwania” 

25 maja 
Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rekomendacji w Obszarze Edukacji przy Grupie Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności NBP 

30 maja  
Spotkanie zespołu roboczego w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych 

Udział w obradach jury - TalentowiSKO BPS 

31 maja 
Szkolenie KZBS on-line: Rachunki bankowe po śmierci posiadacza rachunku 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót