Działalność KZBS w lipcu

Wśród działań Krajowego Związku Banków Spółdzielczych podstawową rolę odgrywają aktywności na rzecz reprezentowania, ochrony wspólnych interesów i rozwoju sektora bankowości spółdzielczej w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi działaniami Związku.
 • 1 lipca (czwartek)

Szkolenie on-line KZBS: Rekomendacja S: Wybrane praktyczne aspekty wdrażania w banku spółdzielczym

Udział w e-konferencji BankTech 2021

 • 2 lipca (piątek)   

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

Udział w akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

 • 6 lipca (wtorek)

Spotkanie Zespołu ds. kredytów preferencyjnych działającego przy MRiRW

 • 7 lipca (środa)

Udział w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EACB

Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. logistyki gotówki działającego przy NBP

Udział w konsultacjach założeń do „Strategii Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na lata 2021-2025”

Udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych

 • 8 lipca (czwartek)

Podsumowanie akcji KZBS „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” oraz rozstrzygnięcie wyzwania KZBS pt. „Zostań liderem eko-edukacji”   

Udział w Zebraniu Przedstawicieli połączonym z obchodami jubileuszu 95-lecia Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego

 • 9 lipca (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

 • 12 lipca (poniedziałek)

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów z uwagami i propozycjami do projektu ustawy o Systemie Informacji Finansowej

 • 13 lipca (wtorek)

Spotkanie Zespołu ds. kredytów preferencyjnych działającego przy MRiRW

 • 14 lipca (środa)

Spotkanie przedstawicieli Banków Zrzeszających, Systemów Ochrony Instytucjonalnej oraz KZBS z Przedstawicielami Kierownictwa UKNF        

 • 15 lipca (czwartek)

Spotkanie Zespołu zadaniowego ds. cyberbezpieczeństwa działającego przy Radzie ds. obrotu gotówkowego NBP

 • 16 lipca (piątek)                

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

 • 20 lipca (wtorek)

Spotkanie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

 • 23 lipca (piątek)

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

 • 26 lipca (poniedziałek)

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, w zakresie zapisów dotyczących wpływu wszczęcia postępowania upadłościowego lub okresowego zawieszenia postępowania egzekucyjnego na możliwość skorzystania przez bank z uprawnienia do pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw

 • 27 lipca (wtorek)              

Spotkanie  Zarządu KZBS z Prezesem Krajowej Rady Spółdzielczej

Posiedzenie Zarządu KZBS           

 • 28 lipca (środa)

Szkolenie KZBS on-line pt.: „Ochrona tajemnicy informacji w bankowości spółdzielczej”

Pismo KZBS do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące potrzeby zintensyfikowania prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych

 • 30 lipca (piątek)                

Konsultacje prawne prowadzone przez KZBS (wyłącznie dla Członków KZBS)

Udostępnij artykuł:
« powrót