Dwudniowe szkolenie on-line: Weksel własny in blanco

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line „Gwarancje bankowe”, które odbędzie się w dniach 21-22 marca 2024 r. w godzinach 09:00 – 12:15. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Na szkoleniu zostanie przedstawione:

 • co to jest weksel,
 • jaką rolę może pełnić w praktyce weksel in blanco,
 • jakie minimalne i maksymalne elementy może zawierać weksel własny in blanco,
 • jak prawidłowo konstruować treść deklaracji do weksla in blanco,
 • jak wykorzystywać dopuszczalne przez prawo klauzule wekslowe, żeby lepiejzabezpieczyć prawa wystawcy i wierzyciela wekslowego,
 • jakie elementy musi zawierać dla swej ważności weksel własny zupełny – na przykładach i ćwiczeniach,
 • jak żądać zapłaty weksla,
 • jak dochodzić zapłaty weksla.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie adresowane jest do pracowników banku, które stosują weksel własny in blanco jako zabezpieczenie zawieranych przez siebie umów kredytu lub pożyczki.j.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Cechy charakterystycznego weksla.

2. Pojęcie weksla własnego oraz weksla własnego in blanco

3. Minimalne i maksymalne elementy weksla in blanco – przykłady:

- miejsce i data wystawienia

- przyrzeczenie zapłaty

- słowo „weksel”

- oznaczenie remitenta

- podpis wystawcy:

 • podmioty uprawnione do wystawienia weksla,
 • forma podpisu na wekslu z uwzględnieniem osoby wystawcy,
 • osoby uprawnione do podpisywania się w imieniu wystawcy (organ, prokurent, pełnomocnik),
 • konieczność ewentualnej zgody na wystawienie weksla i forma takiej zgody,

- klauzule wekslowe:

 • domicyliat,
 • waluty,
 • bez protestu,
 • nie na zlecenie.

4. Weksel in blanco wystawiany przez jednostki samorządu terytorialnego - kontrasygnata.

5. Weksel in blanco wystawiany przez konsumenta.

6. Poręczenie wekslowe (awal) - przykłady:

- definicja poręczenia,

- miejsce poręczenia,

- forma poręczenia.

7. Konstrukcja i treść deklaracji do weksla in blanco – przykłady.

8. Zmiana treści umowy oraz jej wpływ na przyjęty wcześniej weksel in blanco; zmiana treści deklaracji do weksla in blanco oraz przyjęcie dodatkowych weksli.

9. Ustawowe elementy weksla własnego:

- miejsce i data wystawienia,

- termin płatności,

- przyrzeczenie zapłaty,

- suma wekslowa,

- oznaczenie remitenta,

- podpis wystawcy,

- słowo „weksel”.

10. Poprawne uzupełnienie weksla in blanco.

11. Poprawki i skreślenia na wekslu.

12. Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy wystawianiu, poręczaniu i uzupełnianiu weksla in blanco – przykłady i ćwiczenia; Skutki niewłaściwego uzupełnienia weksla in blanco.

13. Zasady przenoszenia weksla in blanco.

14. Przedstawienie weksla do zapłaty i zapłata weksla.

15.  Podstawowe wiadomości nt. dochodzenia roszczeń z weksla.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Izabela Heropolitańska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 25 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad 20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 399 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 599 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót