Dwudniowe szkolenie on-line: Gwarancje bankowe

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje dwudniowe szkolenie on-line pt.: „Gwarancje bankowe”, które odbędzie się w dniach 15-16 marca 2021 r. w godzinach 09:00 – 15:00. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkania z trenerem będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia:

Na szkoleniu zostaną szczegółowo przedstawione przykładowe treści gwarancji. Przeanalizowane zostaną różne warianty poszczególnych zapisów oraz skutki ich umieszczenia w treści dokumentu. Przedstawiona będzie także przykładowa treść najczęściej występujących rodzajów gwarancji, najczęściej spotykane błędy popełniane przy ich wystawianiu oraz błędy popełniane przy składaniu roszczeń z tych gwarancji. Słuchacze zapoznają się również z bogatym orzecznictwem sądowym oraz KIO dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Do kogo skierowanie jest szkolenie:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków spółdzielczych, którzy zajmują się przyjmowaniem od klientów zleceń udzielenia gwarancji bankowej, wystawiają te gwarancje oraz przyjmują żądania zapłaty sumy gwarantowanej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przepisy dotyczące gwarancji bankowych.
2. Ogólna charakterystyka gwarancji bankowej.
1) Definicja gwarancji bankowej.
2) Charakter prawny gwarancji bankowej.
3) Przedmiot gwarancji.
4) Gwarancja bankowa jako czynność bankowa.
5) Rodzaje gwarancji bankowych.
3. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej.
1) Podstawa udzielenia gwarancji bankowej.
2) Definicja i forma zlecenia udzielenia gwarancji.
3) Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
4. Umowa gwarancji.
1) Tryb zawarcia umowy gwarancji.
2) Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego.
3) Treść gwarancji bankowej.
· Elementy gwarancji.
· Poddanie gwarancji Jednolitym Regułom.
· Prawo, jakiemu podlega gwarancja.
4) Zmiany w treści gwarancji.
5. Roszczenia z gwarancji.
1) Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta.
2) Zgłoszenie żądania zapłaty przez beneficjenta gwarancji.
3) Żądanie płać lub przedłuż gwarancję.
4) Zapłata sumy gwarancyjnej.
5) Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta.
6) Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
6. Wygaśnięcie gwarancji.
7. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
8. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji.
9. Potwierdzenie gwarancji, regwarancja i promesa.
10. Roszczenie beneficjenta gwarancji.
11. Rodzaje typowych gwarancji bankowych.
1) Gwarancje dobrego wykonania umowy.
2) Gwarancje zapłaty.
3) Gwarancja zwrotu zaliczki.
4) Gwarancja wypłaty zaliczki.
5) Gwarancje przetargowe.
6) Gwarancja spłaty kredytu.
12. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.

 

Szkolenie poprowadzi:

Izabela Heropolitańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A. Od ponad 20 lat wykładowca z zakresu: weksli krajowych i zagranicznych, czeków krajowych i zagranicznych, gwarancji bankowych, prawnych zabezpieczeń wierzytelności, hipoteki. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego. Rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Autorka i współautorka ponad 20 książek z dziedziny bankowości, z których większość miała po kilka wydań.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 390 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 790 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie ma bardzo ograniczoną liczbę uczestników. Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót