Dane miesięczne sektora bankowego - grudzień 2020

Na koniec grudnia 2020 r. działalność prowadziło:

 • 30 banków komercyjnych,
 • 530 banków spółdzielczych,
 • 36 oddziałów instytucji kredytowych.

 

Wysokość wskaźnika HHI na poziomie 767,5 opisuje rynek konkurencyjny. W ostatnich dwóch latach wzrosła koncentracja wyniku netto, na co wpływ miał wzrost udziału banków ze stratą w wyniku netto sektora.

 • Wynik finansowy netto na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 7,8 mld zł i był niższy
  o 6,0 mld zł (-43,8% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec grudnia 2019 r.
 • Jednocześnie wynik miesięczny w grudniu 2020 r. wyniósł -128,4 mln zł i był niższy od
  wyniku z listopada 2020 r. o 1,3 mld zł.

 

 • Na koniec grudnia 2020 r. 25 banków (8 komercyjnych i 17 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,5 mld zł. Banki te miały ok. 8,5% udział w aktywach sektora*.
 • Pozostałe banki w sektorze* wykazały łącznie zysk w wysokości 8,96 mld zł.

 

Na koniec grudnia 2020 r. udział banków ze stratą wynosił:

 • 13,4% całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;
 • 10,2% całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

 

Więcej informacji:

https://www.knf.gov.pl/?articleId=56224&p_id=18

 

Udostępnij artykuł:
« powrót