Czerwiec z bankiem spółdzielczym - ZAPROSZENIE

Święto Spółdzielczości Bankowej, jako inicjatywa środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, kontynuowana nieprzerwanie od 1997 roku z aktywnym udziałem KZBS, zostało ustanowione, aby upowszechniać spółdzielczość bankową w społecznościach lokalnych, promować wartości spółdzielcze i umacniać jedność banków spółdzielczych, a także popularyzować wiedzę o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji tego Wydarzenia oraz do propagowania jego idei zarówno wśród ogółu pracowników Państwa banków, ale przede wszystkim wśród członków i  klientów oraz instytucji współpracujących.

Poniżej przedstawiamy formułę oraz założenia  merytoryczne i organizacyjne:

FORMUŁA

W bieżącym roku KZBS proponuje, aby tegoroczna promocja sektora odbyła się pod hasłem „Czerwiec z bankiem spółdzielczym”, a ze względu na liczne ograniczenia i wyzwania związane z epidemią COVID-19, miejscem realizacji byłaby wyłącznie przestrzeń cyfrowa, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Użycie mediów elektronicznych do organizacji tegorocznej edycji pozwoli włączyć w wydarzenie dużą grupę odbiorców – obok pracowników i najbardziej zaangażowanych członków banków spółdzielczych również klientów indywidualnych i przedsiębiorców – oraz promować banki spółdzielcze jako instytucje nie tylko odpowiedzialne społecznie, ale przede wszystkim nowoczesne i elastycznie dostosowujące się do nowych wyzwań otoczenia, jak i technologii, zgodnie z realizowaną w ostatnim czasie kampanią: „Mamy tu wszystko”. 

TEMAT PRZEWODNI

Tematem przewodnim wydarzenia jest społeczna odpowiedzialność banków spółdzielczych, ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnych oraz misja pomocowa i edukacyjna. Ta tradycyjna, wytyczona przez wartości spółdzielcze postawa ludzi bankowości spółdzielczej w aktualnych okolicznościach, powodowanych skutkami epidemii   i  przyspieszających jeszcze bardziej rozwiązań technologicznych, nabiera podstawowego znaczenia – pomaga w adekwatny sposób wielu osobom i firmom przetrwać trudny czas. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że te zmiany odbywają się dużym wysiłkiem organizacyjnym banków spółdzielczych i ich pracowników. Podczas „Czerwca z bankiem spółdzielczym” chcemy o tym przypomnieć i to wielkie zaangażowanie zaprezentować odbiorcom spoza sektora. Zapraszamy i prosimy, dołączcie się do nas!

REALIZACJA

W ramach wskazanego zakresu tematycznego – społecznej odpowiedzialności biznesu banków spółdzielczych – będziemy wspólnie promować przez cztery tygodnie czerwca następujące zagadnienia:

 • 1-7 czerwca: Udział banków spółdzielczych w programach pomocowych dla MŚP
 • 8-14 czerwca: Wsparcie finansowe ekologicznego biznesu
 • 15-21 czerwca: Bankowanie on line, w tym edukacja dla seniora 
 • 22-28 czerwca: Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa 

Przez cały czerwiec, zgodnie z ww. podziałem, będziemy publikować na stronie internetowej KZBS wywiady oraz filmy wideo promujące działania pomocowo-edukacyjne banków spółdzielczych i zrzeszających. Będziemy również Państwu przekazywać gotowe materiały służące promocji banków spółdzielczych, m.in. w formie infografik i cyfrowych publikacji, które będą prezentować działania banków spółdzielczych w zakresie pomocy dla MŚP, edukacji proekologicznej i wdrażania ekologicznych rozwiązań w biznesie, edukacji w korzystaniu z bankowych narzędzi cyfrowych oraz edukowania klienta w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa.

Prosimy, abyście Państwo udostępniali te materiały na stronach internetowych Waszych banków, w mediach społecznościowych, w newsletterach i w innych formach zdalnej komunikacji dostępnej Waszym klientom. Zachęcamy wszystkie banki spółdzielcze do szerokiego udostępniania tych treści.

Jedynie poprzez współdziałanie (nie tylko w obszarze marketingowym) uda się nam skutecznie współtworzyć dobry wizerunek spółdzielczych instytucji finansowych i dotrzeć z pozytywnym przekazem na temat bankowości spółdzielczej do świadomości klientów.

WEBINARIUM 

W ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”, który w swojej idei służy promowaniu sektora i rozwojowi banków spółdzielczych, zachęcamy do edukowania kadr bankowych i nie tylko. W związku z tym zapraszamy pracowników banków spółdzielczych i wybranych klientów instytucjonalnych do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe i Pracownicze Plany Emerytalne – podobieństwa i różnice”. Webinarium odbędzie się w dniu 9 czerwca br. i zostanie przeprowadzone przez doświadczonych szkoleniowców z firmy PKF, z którą KZBS stale współpracuje w zakresie świadczonych szkoleń dla kadr banków spółdzielczych i będzie miało na celu nie tylko podniesienie poziomu wiedzy pracowników o tych programach, ale przede wszystkim pokazanie Państwa instytucjonalnym klientom, że banki spółdzielcze mają możliwości oferowania konkurencyjnej oferty w tym zakresie.

KONFERENCJA 

Wydarzeniem, które powinno zainteresować zarówno członków zarządów, pracowników banków spółdzielczych, jak i klientów, jest konferencja w ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym”, która odbędzie się w formule on line w dniu 30 czerwca br., w godz. 10.00 - 14:00. Konferencję będziemy transmitować na profilu KZBS w serwisie YouTube oraz w innych mediach społecznościowych – będzie to wydarzenie otwarte, nie wymagające rejestracji.

Podczas konferencji zaprezentujemy wiele interesujących materiałów i wystąpień, m.in. przedstawicieli banków, którzy omówią zagadnienia składające się na temat wiodący „Czerwca z bankiem spółdzielczym”. Gościem specjalnym konferencji będzie psycholog biznesu, który zapozna słuchaczy m.in. z czynnikami pozabiznesowymi w podejmowaniu decyzji przez klientów banków (np. aspekty emocjonalne i wartości moralne, które stoją za marką itd.). Szczegółowy program konferencji opublikujemy wkrótce na stronie internetowej KZBS.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego promowania konferencji wśród wszystkich Państwa interesariuszy: pracowników, członków, klientów – jest to świetna okazja, aby zaprezentować sektor bankowości spółdzielczej jako nowoczesny, a przy tym pokazywać jego osiągnięcia przed szerszą publicznością.

Kolejna edycja Święta Spółdzielczości Bankowej już wkrótce przed nami. Jest to szansa, z której warto skorzystać – dzięki niej nie tylko idea spółdzielczości bankowej będzie wciąż żywa, ale przede wszystkim możliwe będzie pokazanie w nowy sposób, nowego oblicza banków spółdzielczych, które zawsze są otwarte na potrzeby rynku.

Zachęcamy do tworzenia razem z nami warunków sprzyjających przyciąganiu młodych pokoleń klientów do oferty lokalnych i nowoczesnych banków spółdzielczych. Mamy nadzieję, że w czerwcu będziecie Państwo on line i będziecie w kontakcie z nami!

 

Informacja prasowa w serwisie PAP 

 

Materiały tematyczne:

 • Udział banków spółdzielczych w programach pomocowych dla MŚP

Wywiad z Beatą Wierzbicką-Skroś (Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu):

https://kzbs.pl/Bank-spoldzielczy-to-takze-_bank-na-trudne-czasy_.html 

Wywiad z Pawłem Sobkiewiczem (PKF):

https://kzbs.pl/Czerwiec-z-BS-wywiad.html 

Komunikat - Klienci banków spółdzielczych otrzymali już ponad 3,5 mld wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR:

https://kzbs.pl/Klienci-Bankow-Spoldzielczych-otrzymali-juz-ponad-3_5-mld-zl-wsparcia-w-ramach-Tarczy-Finansowej-PFR.html 

 • Wsparcie finansowe ekologicznego biznesu

Wywiad z Piotrem Woźnym na temat programu NFOŚiGW "Czyste Powietrze"

https://kzbs.pl/_Czyste-Powietrze_---banki-wlaczaja-sie-do-programu-NFOSiGW.html 

Wywiad z Alicją Huczyńską (Bank Spółdzielczy w Koronowie)

https://kzbs.pl/Czerwiec-z-BS-wywiad_c15.html

Wywiad z Krzysztofem Karwowskim (Bank Spółdzielczy w Szczytnie)

https://kzbs.pl/Chcemy_-aby-nasze-srodowisko-bylo-czystsze_-lepsze_-bardziej-przyjazne---rozmowa-z-Krzysztofem-Karwowskim.html 

 • Bankowanie on line, w tym edukacja dla seniora

Wywiad z Jackiem Zacharewiczem (ESBANK Bank Spółdzielczy)

https://www.kzbs.pl/aktywnie-prowadzimy-tez-edukacje-lokalnej-spolecznosci-w-zakresie-swiadomego-i-bezpiecznego-korzystania-z-produktow-i-uslug-bankowych.html 

 • Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa

Wywiad z Dariuszem Kołodziejskim (Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej)

https://kzbs.pl/Cyberbezpieczenstwo-jest-bardzo-wazne.html 

Wywiad z Rafałem Bednarkiem (BIK)

https://kzbs.pl/Czerwiec-z-BS-wywiad_c93.html 

 • Konferencja podsumowająca "Czerwiec z bankiem spółdzielczym" - zapis transmisji

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1581&v=pu9cKiZMv8s&feature=emb_logo 

 • E-book "Banki spółdzielcze odpowiedzialne społecznie"

https://kzbs.pl/Banki-spoldzielcze-odpowiedzialne-spolecznie---e-book-w-ramach-_Czerwca-z-bankiem-spoldzielczym_.html 

 • Informacja prasowa podsumowująca wydarzenie

https://www.kzbs.pl/Nowoczesna-bankowosc-i-przyjazne-podejscie-do-klienta---przeslanie-kampanii-_Czerwiec-z-bankiem-spoldzielczym_.html 


Pliki do pobrania

Udostępnij artykuł:
« powrót