Czerwiec z BS: Słownik pojęć z zakresu zrównoważonego finansowania

Agenda 2030, czyli cele zrównoważonego rozwoju

Agenda 2030 to rezolucja, która w 2015 r. została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. To bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu określenie dróg rozwoju dla świata poprzez zdefiniowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą kluczowych zagadnień w tym m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony naszej planety przed degradacją, promocji dobrobytu oraz pokoju, a także  wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów Agendy 2030. Te cele realizowane są dziś  przez sektor instytucji finansowych.

Opracował dr Tomasz Wałowski 

Pracownik Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, trener bankowy, wykładowca akademicki Wyższych Szkół Bankowych w Warszawie, Bydgoszczy i w Toruniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót