Czerwiec z BS: Słownik pojęć z zakresu zrównoważonego finansowania

Porozumienie Paryskie

Porozumienie Paryskie z 2015 r. otworzyło nowy etap działań na rzecz zmian klimatu ustalając cel globalnego wzrostu temperatury w tym stuleciu znacznie poniżej 2 st. C względem poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowania wysiłków na rzecz wzrostu temperatury do 1,5 st. C. To właśnie w te działania, czyli realizację celów Agendy ONZ na lata 2015-2030, zaangażowany jest mocno sektor finansowy. Przejście w stronę gospodarki nisko lub zero emisyjnej ma mieć miejsce przy udziale sektora bankowego, który ma odegrać zasadniczą rolę. Wiele instytucji finansowych dostrzegło w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zazielenieniu oferty czynnik jakościowej przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji  korzyści komercyjnych i regulacyjnych. Dla podmiotów rynku finansowego na pewno wiele kwestii będzie nowych, ważnych i na pewno na początek trudnych, zwłaszcza raportowanie w ramach Agendy ESG. 

Opracował dr Tomasz Wałowski 

Pracownik Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, trener bankowy, wykładowca akademicki Wyższych Szkół Bankowych w Warszawie, Bydgoszczy i w Toruniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót