Contact

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6/22-23
00-621 Warszawa
tel.+48 22 875 30 30, fax. +48 22 875 30 40
e-mail: sekretariat@kzbs.org

Kontakt dla mediów: 
Aleksandra Rączkiewicz - a.raczkiewicz@kzbs.org

Tel. 22 875 30 42