Chcemy, aby nasze środowisko było czystsze, lepsze, bardziej przyjazne – rozmowa z Krzysztofem Karwowskim

W ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym” publikujemy rozmowę z prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Krzysztofem Karwowskim, na temat proekologicznych działań podejmowanych przez Bank.

- Kolor zielony to kolor spółdzielczy, ale kojarzący się również z ekologią. Pewną tradycją banków spółdzielczych jest wspieranie działań ekologicznych, również w wymiarze biznesowym. Jakie działania dotychczas podjął, a jakie zamierza podjąć w najbliższym czasie Bank Spółdzielczy w Szczytnie w zakresie finansowania inwestycji ekologicznych?

W dobie obecnego kryzysu klimatycznego troska o środowisko to obowiązek i nieodłączny element prowadzenia biznesu. Wiemy, że każdy aspekt naszej działalności ma wpływ na środowisko. Zarząd Banku wraz z Pracownikami, świadomi zagrożeń płynących z nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych, aktywnie stara się temu przeciwdziałać. Wspieramy inicjatywy proekologiczne. Współpracujemy z firmami działającymi w branży zajmującej się fotowoltaiką, pompami ciepła. Sami również ograniczamy nasz negatywny wpływ na planetę. Dlatego jednym z działań Banku było podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Montażowym „INMONT” Sp. z o.o. , związanej z zakupem i instalacją elektrowni fotowoltaicznych i pomp ciepła. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Polega na montażu 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 60 kW oram montażu 9 pomp ciepła o łącznej mocy 80 kW. Inwestycja pozwoli uniknąć emisji dwutlenku węgla w wysokości 62 ton rocznie.

- W jaki sposób zaangażowanie Banku w finansowanie inwestycji ekologicznych wpisuje się w model biznesowy Państwa Banku? Dlaczego warto rozwijać tę część działalności bankowej?

Bank nie chce biernie obserwować negatywnych zmian zachodzących w naszym otoczeniu, dlatego stara się działać proaktywnie w sposób zrównoważony. Bank zachęca również lokalnych mieszkańców i instytucje do wspólnych przedsięwzięć ekologicznych, aby nasze środowisko było czystsze, lepsze, bardziej przyjazne. Jesteśmy w trakcie wprowadzania do naszej oferty pakietu produktów proekologicznych, takich jak kredyt na sfinansowanie zakupów proekologicznych, lokaty zakładane wyłącznie poprzez bankowość internetową, bez użycia papieru, rachunki ekologiczne, przy których komunikacja z klientem, wnioski dodatkowe do umowy rachunku przyjmowane tylko w formie elektronicznej, a cała dokumentacja będzie przechowywana w sposób elektroniczny na trwałym nośniku. Bank aktywnie poszukuje nowych możliwości oraz wspiera inicjatywy ekologiczne. Prowadzone są kampanie informacyjne przeznaczone dla pracowników banku, dotyczące oszczędzania energii, papieru, wody oraz recyklingu. Nieodzowną częścią działalności Banku jest współpraca z branżą rolniczą, w której coraz więcej widzimy przypadków gospodarstw ekologicznych. 

- Czy, a jeśli tak, to jakie działania dla klientów w zakresie edukacji proekologicznej prowadzi Bank Spółdzielczy w Szczytnie? Jakie są Państwa najbliższe plany w tym zakresie?

W Banku Spółdzielczym w Szczytnie wychodzimy z założenia, że wszyscy mamy obowiązek zadbać o zdrowie nie tylko nas samych, ale i przyszłych pokoleń. Chcemy i zachęcamy naszych pracowników i klientów do wdrażania tej wizji. Cel ten można osiągnąć tak prozaicznymi działaniami jak promowanie Banku gadżetami wykonanymi z materiałów ekologicznych lub takimi, które wręcz służą zdrowszemu środowisku. Innym z podstawowych działań jest zachęcanie klientów do rezygnacji w jak największym stopniu z korespondencji papierowej na rzez elektronicznej. Nasz Bank działa na terenie Warmii i Mazur, krainy nie tylko tysiąca jezior, ale również pięknych lasów. To niezmiernie ważne, abyśmy już teraz wspólnie zadbali o to, by kolejne pokolenia również miały okazję te piękne lasy podziwiać. Nasze przyszłe plany w zakresie ekologicznych działań związane są, między innymi, z realizacją naszej inwestycji w fotowoltaikę i pompy ciepła. Na tej podstawie chcemy rozwijając postawy proekologiczne naszych klientów. 

Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich czytelników zainteresowanych ekologią, i nie tylko, na Mazury. U nas poczujecie Państwo prawdziwą bliskość z otaczającą nas przyrodą. Jest to szczególnie ważne w okresie, w jakim się znajdujemy, czyli wychodzenia z narodowej kwarantanny. Zapraszam i życzę dużo zdrowia.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót