Broszura Komisji Europejskiej dla użytkowników usług płatniczych

Zgodnie z art. 106 dyrektywy PSD2, Komisja Europejska w dniu 05.09.2019 r. opublikowała na swojej stronie internetowej broszurę dla użytkowników usług płatniczych, w której wymienione zostały prawa konsumentów (użytkowników usług płatniczych) wynikające z dyrektywy PSD2 oraz powiązanego prawa Unii Europejskiej.

Informacje można znaleźć pod poniższym linkiem: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/leaflet-your-rights-payments-eu_en.pdf 

Udostępnij artykuł:
« powrót