Biuro Informacji Kredytowej

Misją Biura Informacji Kredytowej jest utrzymanie pozycji lidera rynku wymiany informacji wspierającej bezpieczny obrót gospodarczy.

BIK jest infrastrukturalną firmą sektora bankowego, działającą na rzecz instytucji ponoszących ryzyko finansowe – w szczególności banków – a także ich klientów, poprzez wypełnianie funkcji integratora danych o zobowiązaniach, jak również innych informacji pochodzących z dostępnych zbiorów publicznych i prywatnych.

Wypełniając swą misję Biuro Informacji Kredytowej przykłada szczególną wagę do upowszechniania wiedzy o znaczeniu informacji dla rzetelności obrotu gospodarczego oraz o potrzebie budowania pozytywnej historii kredytowej dla dobra każdego klienta banku. Najbliższymi sojusznikami BIK w naturalny sposób są banki i Związek Banków Polskich, a współpraca rozwijana jest także z innymi podmiotami sektora finansowego, organizacjami konsumenckimi, samorządowymi oraz organami administracji państwowej.

Strona www partnera