Bezpłatne szkolenie KZBS on-line: Wprowadzenie do tematyki ESG i zrównoważonego finansowania – 19 listopada

W związku z rosnącym znaczeniem dla instytucji finansowych kwestii związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG), a także wobec trwającego właśnie szczytu klimatycznego COP26, wokół którego odbywają się również liczne wydarzenia dotyczące sektora finansowego, KZBS postanowił zorganizować szkolenie pt. „Wprowadzenie do tematyki ESG i zrównoważonego finansowania”. Szkolenie jest bezpłatne dla Członków KZBS. Do udziału, za dodatkową opłatą, zapraszamy również banki, które nie są Członkami KZBS.

Zaproponowana tematyka jest szczególnie bliska europejskim bankom spółdzielczym zrzeszonym w EACB, które aktywnie włączają się w propagowanie idei zielonej transformacji, m.in. poprzez promowanie oddolnego podejścia do transformacji skupiającego się na głównych grupach klientów banków spółdzielczych

CEL SZKOLENIA:

Poznanie właściwego dla działalności banków spółdzielczych zakresu obowiązków informacyjnych podlegających ujawnieniu według SFDR i projektu aktu wykonawczego RTS do SFDR oraz jak uwzględniać elementy ESG w procesie kredytowym. Przedstawienie harmonogramu legislacji na najbliższe 3 lata w kwestii planowanego rozszerzenia obowiązków sprawozdawczych (CSRD). Prelegenci wskażą na elementy, jakie należy wdrożyć w organizacji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję Europejską tzw. pakietem kwietniowym 2021 do dyrektyw MIFID II i IDD. Podczas szkolenia prelegenci wyjaśnią, co oznacza dla sektora finansowego polityka UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz w jaki sposób podmioty z sektora bankowego mogą poszukiwać swojej przewagi konkurencyjnej w obszarze zrównoważonego finansowania oraz przedstawią warunki kształtowania “zielonej” oferty produktowej (green standards, green labels). Przedstawione zostaną konieczne zmiany w systemie zarządzania oraz procesach wewnętrznych, aby sprostać kształtującym się wymogom regulacyjnym w obszarze zrównoważonego rozwoju i które jednostki organizacyjne banku spółdzielczego staną w obliczu największych zmian, w tym jak zmierzyć się z największymi wyzwaniami związanymi z identyfikacją i szacowaniem ryzyka klimatycznego.

 

Więcej informacji, w tym program oraz formularz zgłoszeniowy:

https://kzbs.pl/Bezplatne-szkolenie-on-line-Wprowadzenie-do-tematyki-ESG-i-zrownowazonego-finansowania.html

 

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót