Bankowość w sieci czyli internetowe zwyczaje pokolenia Millenialsów

Młodzi, którzy wchodzili w dorosłe życie na początku XXI wieku nie wyobrażają sobie świata bez internetu. Śmiało korzystają z bankowości w sieci. Pod tym względem pokolenie Milenialsów zatarło różnice między krajami starej i nowej Unii Europejskiej.

Generacja Y to pierwsza fala tzw. cyfrowych tubylców, czyli osób doskonale zorientowanych w nowych technologiach. To pierwsze pokolenie, w którym zmniejszają się różnice pomiędzy państwami Unii Europejskiej w zakresie odsetka użytkowników bankowości internetowej. Z wyjątkiem Rumunii i Bułgarii.

Praca czy równowaga?
Generacja Y, czyli osoby które urodziły się pomiędzy 1980 i 1995 rokiem, zaczęły wchodzić w dorosłość już w nowym tysiącleciu, dlatego nazywa się ich Millenialsami. Czasami w USA są określani jako generacja Amazona. Tym, co najbardziej odróżnia ich od poprzedniej generacji, czyli pokolenia X, jest stosunek do pracy i sposób korzystania z nowych technologii.

W Polsce generacja X, jako pierwsza doświadczała negatywnych skutków transformacji ustrojowej po 1989 roku, przede wszystkim dwucyfrowej stopy bezrobocia, co przyczyniło się do traktowania przez nią pracy jako nadrzędnej wartości w życiu.

Millenialsi, którym także przyszło mierzyć się z trudną sytuacją na rynku pracy, zdecydowanie negują takie podejście. W myśl zasady, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy, aktywność zawodowa stała się dla nich drogą rozwoju osobistego, co przekłada się na stosunkowo krótki okres zatrudnienia w kolejnych firmach i umiejętność zachowania work-life-balance (równowagi między życiem zawodowym a prywatnym).

Generacja Y to pierwsza fala tzw. cyfrowych tubylców, czyli osób doskonale zorientowanych w nowych technologiach, umiejętnie korzystających z możliwości, które daje dostęp do internetu w działalności zawodowej i poza nią.

Na tle europejskich rówieśników pokolenie Y w Polsce nie ma powodów do kompleksów – z internetowych usług bankowych korzysta 67 proc. osób, a więc zaledwie o 4 pp. mniej od średniej unijnej.

W grupie dużych państw UE Polska wyprzedza Hiszpanię (63 proc.) i Włochy (47 proc.). Warto odnotować, że w generacji Baby Boomers (urodzeni w latach 1946-1964) z BI korzysta zaledwie 21 proc. osób, a w pokoleniu X (ur. 1965-1980) – 47 proc. osób.

Millenialsi są więc pierwszym polskim pokoleniem, które dogoniło UE w obszarze BI. Tak jak w większości państw UE, korzysta z niej podobny odsetek młodszych i starszych Millenialsów (różnica między nimi nie przekracza 2 pp.). Biorąc pod uwagę kryterium płci z BI korzysta nieco więcej kobiet niż mężczyzn, przy czym różnica ta jest niewielka (4 pp.).

Pełen artykuł dostępny jest tutaj

Udostępnij artykuł:
« powrót