Banki zrzeszające oraz Izby gospodarcze sektora podpisały List Intencyjny o współpracy z firmami IT

W dniu 22 maja 2019 roku banki zrzeszające - SGB-Bank S.A. i Bank BPS S.A. wraz z firmami informatycznymi obsługującymi sektor bankowości spółdzielczej oraz Izbami gospodarczymi podpisały List Intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy.

Po latach dyskusji, Banki Spółdzielcze mają pomysł na rozwój IT. Sygnatariusze Listu zgodnie deklarują współpracę i wzajemną pomoc przy opracowaniu i wdrożeniu w sektorze bankowości spółdzielczej jednolitego standardu BS API oraz opracowaniu rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przez banki spółdzielcze w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bezpośrednią przyczyną działania stały się rekomendacje Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Podpisanie tego Listu ma przyczynić się do zaktywizowania wszystkich świadczących usługi na rzecz bankowości spółdzielczej w obszarze API oraz cyberbezpieczeństwa. Takie działania w dłuższej perspektywie zapewnią rozwój wykorzystywanych systemów poprzez rozbudowę ich funkcjonalności. To wydarzenie jest swoistym przełomem, w którym sektor bankowości spółdzielczej zaprasza do szerokiej współpracy podmioty, które świadczą tego rodzaju usługi, aby zapewnić nowoczesny sposób ich realizacji z jednoczesnym wypracowaniem standardów komunikacyjnych w zakresie systemów cyberbezpieczeństwa. Miejscem, w którym nastąpiło zawarcie przedmiotowego Listu jest tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które odbywa się w dniach 22 – 23 maja w Warszawie.

List został podpisany przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA , SGB – Bank S.A., firmy informatyczne obsługujące IT w bankowości spółdzielczej, do których należą: Asseco Poland SA, NOVUM Sp z o.o., Softnet Sp. z o.o., SABA SERVICE Sp. z o.o., I-BS.pl Sp z o.o. oraz Związek Banków Polskich i Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Pan Mirosław Skiba, Prezes Zarządu SGB-Banku SA - „BS API to nasze wspólne przejście z epoki płyty analogowej do ery nowoczesnych technologii w rozwoju systemów centralnych. Jest to dla nas, bankowców – spółdzielców rewolucja, która pozwoli na wdrażanie coraz lepszych usług i produktów dla naszych klientów.  Dzięki nowym rozwiązaniom jeszcze do końca 2019 roku Banki Spółdzielcze SGB będą oferowały całe spektrum mobilnych płatności dla swoich Klientów stając się jeszcze bardziej konkurencyjni wobec banków komercyjnych.”

Pan Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS SA - „Ten List jest wyrazem idei współpracy, która jest bliska bankowości spółdzielczej i od wielu lat ją kształtuje. Dziś ta idea wzajemnej współpracy została przeniesiona na obszar budowy API oraz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze bankowości spółdzielczej. Umiejętne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest niewątpliwie motorem rozwoju dla Banków Spółdzielczych z Grupy BPS oraz całego sektora bankowości spółdzielczej."

Pan Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich - „Dzisiaj udało się wykonać niewielki, ale jakże ważny krok w budowie i współdziałaniu sektora bankowości spółdzielczej w obszarze IT. Od wielu miesięcy rozmawiamy w sektorze bankowości spółdzielczej nad potrzeba współdziałania i współpracy w obszarze IT, bo tylko wtedy możemy trwale mówić o rozwoju sektora. Wzajemna współpraca otwiera wiele możliwości budowy nowych projektów w obszarze IT, w celu poszukiwania finansowego wsparcia dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności sektora bankowości spółdzielczej."

Pani Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych – „Jest to ważny krok i dojrzała decyzja wynikająca z przekonania o słuszności współdziałania sektora. Pokazuje nasze potrzeby, ale i możliwości i jest odpowiedzią na wyzwania rynkowe. Ten ważny krok to również wynik zaangażowania firm IT od lat towarzyszących sektorowi. Podpisanie Listu Intencyjnego jest także dowodem na to, że banki spółdzielcze potrafią być razem i podejmować wspólnie trudne, ale konieczne  zadania."