Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego

W dniu 24 listopada br. odbyła się Konferencja KZBS pod patronatem Narodowego Banku Polskiego. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie NBP oraz zdalnie w ramach transmisji on-line. Całość spotkania moderował Wiceprezes Zarządu KZBS, Michał Krakowiak.

Wystąpienia wprowadzające należały do Krystyny Majerczyk-Żabówka - Prezes Zarządu KZBS, Pawła Szałamachy - Członka Zarządu NBP, Jacka Jastrzębskiego – Przewodniczącego KNF oraz Bogdana Furtaka – Dyrektora Departamentu Bankowości Spółdzielczej UKNF.

W pierwszej części Konferencji określono Bariery rozwoju regionalnego z różnych perspektyw: makroekonomicznej i lokalnej. Nakreślono stan obecny i perspektywy w 3. dekadzie XXI w. Temat ten przedstawił dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Podstrefy Lublin, Adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji SGH.

Zaplanowano również trzy dyskusje panelowe, podczas których zidentyfikowano bariery i czynniki stymulujące rozwój regionalny.

W panelu pierwszym pt. „Rolnictwo i jego otoczenie” moderowanym przez dr Mariusza Cholewę – Prezesa Zarządu BIK udział wzięli Grzegorz Kozieja – Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego, Międzynarodowy Hub Food&Agri, BNP Paribas, Ewelina Maria Pałubicka – Prezes Zarządu Żuławskiego Banku Spółdzielczego oraz Grzegorz Flanz – Prezes Zarządu GBS Banku.

Z kolei w panelu drugim pt. „Samorządy we współpracy z sektorem banków spółdzielczych” moderowanym przez Jan Grzesiek – Wiceprezesa Zarządu KZBS,

udział wzięli  Dariusz Strugała – Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP,  Urszula Karpińska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach oraz  Bogumiła Szklarska – Przewodnicząca Rady KZBS, Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

Panel trzeci pt. „Finansowanie przedsiębiorczości lokalnej” poprowadziła prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – Kierownik Katedry Systemu Finansowego SGH

Głos w tej części zabrali Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców,  Tomasz Łazarski – Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego oraz Marek Musiał – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Podsumowania dokonał Michał Krakowiak – Wiceprezes Zarządu KZBS. 

 

Całość Konferencji w czasie rzeczywistym była relacjonowana na profilu KZBS na LinkedIn. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej przebiegiem. 

https://www.linkedin.com/company/krajowy-zwi%C4%85zek-bank%C3%B3w-sp%C3%B3%C5%82dzielczych/

Więcej na temat Konferencji oraz wnioski przeczytają Państwo w nowym numerze „Głosu Banków Spółdzielczych”, który będzie dostępny z końcem grudnia br.

 

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych dziękuje za obecność

wszystkim uczestnikom Konferencji

Podziękowania za wsparcie Konferencji kierujemy również do

Narodowego Banku Polskiego

oraz partnera Konferencji

Biura Informacji Kredytowej

Udostępnij artykuł:
« powrót