Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS wspierają edukację ukraińskich uczniów

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS wspierają edukację dzieci z Ukrainy, które trafiły do polskich szkół. Zrzeszenie przygotowało w języku ukraińskim scenariusze zajęć dla szkół podstawowych oraz film edukacyjny o polskim pieniądzu.

Polskie szkolnictwo w ostatnich miesiącach jest postawione przed wielkimi wyzwaniami. Dyrektorzy i nauczyciele mają za zadanie przyjąć do szkół i zapewnić edukację dużej liczbie nowych uczniów z Ukrainy. Jest to wyzwanie pod względem organizacyjnym: przygotowanie placówek, innych uczniów oraz samych pedagogów do nowej sytuacji.

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS są silnie związane z polskimi szkołami w ramach Programu edukacyjnego TalentowiSKO, dlatego postanowiły okazać im wsparcie w tej nowej sytuacji. Aby odciążyć nauczycieli, Zrzeszenie przygotowało materiały edukacyjne w języku ukraińskim. Mają one za zadanie zapoznać dzieci z walutą obowiązującą w Polsce oraz przekazać im praktyczną wiedzę na temat kosztów różnych produktów. Materiały wspierające dla szkół to:

  • kilkuminutowy animowany film o polskim pieniądzu,
  • scenariusz zajęć o polskim pieniądzu dla klas I-III szkół podstawowych,
  • scenariusz zajęć o polskim pieniądzu dla klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Wszystkie materiały powstały w ramach działań Programu TalentowiSKO. Jest to program edukacyjny mający na celu kształcenie oszczędnej, przedsiębiorczej i świadomej finansowych wyzwań młodzieży. W skład Programu wchodzą konkursy przeprowadzane w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz gotowe do wykorzystania scenariusze zajęć o tematyce finansowej.  

Film o polskim pieniądzu jest ciekawy jeszcze z jednego powodu. Głosu użyczyła w nim lektorka pochodząca z Ukrainy. Pani Dana pozostała w swoim kraju pomimo wojny, obecnie mieszka w Połtawie i stamtąd nagrywała swój głos. Cały czas współpracuje z polskim studiem nagrań.

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS mogą udostępnić film oraz scenariusze szkołom, które uczestniczą w Programie TalentowiSKO, ale także tym, z którymi Banki współpracują w ramach innych działań edukacyjnych. 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót