Bank spółdzielczy to także „bank na trudne czasy” - rozmowa z Beatą Wierzbicką-Skroś

W ramach „Czerwca z bankiem spółdzielczym” publikujemy rozmowę z prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu, panią Beatą Wierzbicką-Skroś, na temat wsparcia udzielanego przez banki spółdzielcze w finansowaniu MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR.

- Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, obok innych banków spółdzielczych, aktywnie uczestniczy w dystrybucji środków w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP. Jakie działania informacyjne podjął Bank w zakresie przedstawienia swoim klientom dostępnej oferty pomocowej?     

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu wraz z innymi bankami spółdzielczymi – od momentu uruchomienia programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – umożliwił  poprzez swoją bankowość internetową składanie wniosków o subwencję.

Było to możliwe dzięki olbrzymiej pracy włożonej przez pracowników całego Zrzeszenia i uruchomienie systemu w rekordowo szybkim czasie. Widoczna była determinacja po stronie SGB-Banku S.A., aby „tarcza” zadziałała z chwilą jej uruchomienia przez PFR. Prace trwały  do późnych godzin nocnych, również w weekendy. 

Poniżej przedstawiamy wybrane działania informacyjne wdrożone przez nasz bank:

1.     Podjęliśmy działania dużo wcześniej. Aby klient uniknął problemów z odrzuceniem wniosku ze względu na niespójność danych – zweryfikowaliśmy poprawność danych w naszym systemie i spójność z danymi rejestrowymi.

2.     Na swojej stronie internetowej umieszczamy informacje poświęcone programom wsparcia.  Na stronie www dostępne są linki do stron zawierających istotne informacje o programach pomocowych, wnioski oraz informacje o webinariach i innych dostępnych formach edukacji, pozwalających zdobyć wiedzę w tematyce pomocowej.

3.     Przeprowadziliśmy akcję informacyjną za pośrednictwem SMS.

4.     Umieściliśmy informacje na stronie logowania do bankowości internetowej.

5.     Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt telefoniczny z klientami, którzy do tej pory nie korzystali z bankowości elektronicznej.

6.     Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt ze strategicznymi klientami w celu poinformowania ich o procedurze składania wniosku o subwencję oraz o zapewnieniu wsparcia z naszej strony.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że nasz Bank otrzymuje ogromne wsparcie marketingowe w zakresie materiałów graficznych, informacyjnych od Banku Zrzeszającego. 

- W jaki sposób Państwa Bank pomaga klientom w procesie wypełniania i składania wniosków pomocowych? Czy jest duże zapotrzebowanie na udzielanie takiej pomocy klientom ze strony Banku? 

Instruujemy klientów, jak przygotować się do złożenia wniosku, wyjaśniamy wszelkie wątpliwości, reagujemy niezwłocznie na wszelkie uwagi klienta dotyczące obsługi wniosków o subwencję przez nasz bank internetowy. Niejednokrotnie wspólnie z klientem krok po kroku przechodzimy przez wypełnianie wniosku. Nasi doradcy pozostają do dyspozycji klientów. Cieszy nas fakt, gdy klienci przekazują swoje opinie, że w porównaniu z innymi bankami komercyjnymi nasz system jest bardzo intuicyjny w obsłudze. 

Codziennie weryfikujemy aktywność klientów składających wniosek. Gdy zauważymy, że klient miał kilka „podejść” do złożenia wniosku, kontaktujemy się z nim w celu ustalenia, czy wystąpiły jakieś problemy, czy możemy w czymś pomóc. Nasi doradcy systematycznie edukują się w zakresie aktualizacji tego programu, aby w jak największym stopniu pomóc naszym klientom. 

Natomiast jeśli chodzi o to, czy jest duże zapotrzebowanie na udzielanie takiej pomocy klientom ze strony Banku, to możemy określić je jako umiarkowane. Klienci w dużej mierze we własnym zakresie radzą sobie z wypełnieniem wniosku. 

 

 

- Misją banków spółdzielczych jest m.in. wspieranie społeczności lokalnych. Jakie działania pomocowe przygotował i podjął Bank dla klientów, nie tylko przedsiębiorców, ale też dla klientów indywidualnych, w związku z trwającą epidemią? 

Działamy zgodnie z zasadą, że banki spółdzielcze zawsze były, są i będą blisko swoich klientów. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu sprawnie dostosował się do trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy. Dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników wprowadziliśmy i na bieżąco dostosowujemy wiele dodatkowych rozwiązań zapewniających ciągłość pracy banku. Pomimo wielu ograniczeń staramy się, aby klienci w tym trudnym okresie mieli wsparcie ze strony naszych doradców. Udostępniliśmy dodatkowe kanały komunikacji. Naszym celem jest zapewnienie sprawnej obsługi wszystkim klientom, mimo wielu niedogodności. 

W pierwszych dniach głównym zadaniem było uspokajanie klientów i zapewnianie o dobrej kondycji zarówno naszego banku, jak i całego sektora bankowego. Warte podkreślenia jest ogromne zaangażowanie pracowników. To im przypadła szczególna rola w tym trudnym czasie. To im należą się szczególne podziękowania. 

Ponadto, nasi klienci mają możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej z powodu epidemii koronawirusa. W odniesieniu do klientów indywidualnych umożliwiamy odroczenie spłat kredytów na okres do 6 miesięcy. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych zastosowano liczne ułatwienia w obsłudze zobowiązań kredytowych, w tym przesunięcie spłat kredytów obrotowych i zawieszenie spłat rat kapitałowych od 3 do 6 miesięcy. W tym celu uruchomiliśmy możliwość składania wniosków online. Każdy wniosek jest rozpatrywany w przyspieszonym trybie, a z tytułu odroczenia terminu spłaty bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji. 

Zaangażowaliśmy się również w pomoc służbie zdrowia – w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu epidemii przekazaliśmy pomoc finansową inowrocławskiemu szpitalowi powiatowemu. 

Nasz Bank wspiera działania, by polska gospodarka przetrwała wstrząs w możliwie dobrej kondycji i zrobi wszystko, co możliwe, by po raz kolejny potwierdzić, że bank spółdzielczy to także „bank na trudne czasy”. 

- Dziękuję za rozmowę.

Udostępnij artykuł:
« powrót