Bank Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Bank SA w wykazie instytucji o znaczeniu systemowym

Po przeprowadzeniu przeglądu adekwatności wskaźnika bufora O-SII i przeprowadzeniu postępowań administracyjnych, podmiotom, dla których dotychczasowa wartość wskaźnika bufora ulega zmianie, dostarczono decyzję wydaną przez KNF 16 grudnia 2022 r. Pozostałe banki są zobowiązane do utrzymywania bufora O-SII w wysokości zgodnej z decyzjami KNF wydanymi w latach poprzednich, zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i skonsolidowanej (o ile bank tworzy grupę kapitałową podlegającą konsolidacji ostrożnościowej).

Pełny komunikat:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Przeglad_adekwatnosci_wskaznika_bufora_innej_instytucji_o_znaczeniu_systemowym_80606.pdf

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót