[TYLKO U NAS] BS Toruń wprowadza cyfrowy podpis w swoich oddziałach

Od 2 stycznia br. w trzech z dwunastu placówek BS Toruń uruchomiono projekt polegający na potwierdzaniu operacji zlecanych w oddziale za pomocą podpisu na ekranie dotykowym (tablecie). Do końca lutego br. przewidywane jest wprowadzenie tego rozwiązania we wszystkich oddziałach.

Aktualnie program pilotażowy obejmuje placówki w Toruniu, Wąbrzeźnie oraz Złejwsi Wielkiej. Wiceprezes Grzegorz Flanz w rozmowie z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych tak skomentował wybór tych konkretnych lokalizacji: „Istotne było dla nas przetestowanie tego rozwiązania zarówno w sporym mieście, jakim jest Toruń, jak również w mniejszym powiatowym ośrodku, a także na terenach wiejskich. Szybko upewnimy się, jakim powodzeniem cieszy się ono w tych odmiennych miejscach, być może wskazane będą jakieś korekty proponowanego rozwiązania”.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że wprowadzona przez BS Toruń już 8 lat temu koncepcja stref samoobsługowych wraz z identyfikacją biometryczną na bankomatach recyklingowych, spotkała się z uznaniem we wszystkich lokalizacjach, gdzie BS Toruń ma swoje oddziały. Grzegorz Flanz potwierdza: „Strefy z bankomatami i wpłatomatami są standardem obecnym przy wszystkich naszych oddziałach. Jest wielce prawdopodobne, że już za chwilę za taki standard uznamy cyfrowy tryb obsługi klientów w placówkach”.

Za pomocą podpisu na tablecie Klienci BS Toruń mogą potwierdzić najpopularniejsze operacje: wpłaty i wypłaty gotówki, polecenia przelewu oraz wszelkie inne dyspozycje: zmianę danych osobowych, wyrażenie zgód, oświadczeń czy upoważnień. Za szczególnie interesujące uznać jednak należy przejście BS Toruń na cyfrową formę zawierania umów o prowadzenie rachunków. Dzięki wdrażanemu rozwiązaniu, nowi Klienci podpisując umowę z Bankiem nie muszą odrębnie podpisywać szeregu dokumentów, wystarczy jak złożą jeden elektroniczny podpis.

„Digitalizacja działalności i poszczególnych procesów to nasz priorytet. Nie chodzi jednak tylko o redukcję zużywanego papieru - choć to oczywiście też jest cenne - ale przede wszystkim o nowoczesną, sprawną obsługę i dostęp do dokumentacji z każdego miejsca. Tworzymy cyfrowe archiwum eDokumenty, które diametralnie zmieni i podniesie jakość naszej współpracy z klientami. Przykładem niech będzie zastąpienie konieczności wielokrotnego podpisywania się przez klienta na umowie, liczącej nawet i 30 stron papieru - teraz wystarczy jeden podpis na tablecie i wyłącznie cyfrowa postać umowy" - podkreśla Wiceprezes Flanz.

BS Toruń jest bankiem od lat stawiającym na innowacyjność. W październiku 2019 r. uruchomił pierwszą bezgotówkową placówkę w sektorze bankowości spółdzielczej. A w 2016 roku zaskoczył swoim pomysłem całkowitego wycofania stempli ze swojej działalności.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót