Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

11 lutego 2016Zmiana ustawy o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych skierował do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka stanowisko dotyczące projektu ustawy zmieniającej ustawę o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie wysokości opłat sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych.

Procedowany projekt zmienia art. 13 ust. 1 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), wprowadzony ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1854),  która weszła w życie w dniu 27 listopada 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 13 ust. 1 a opłata stosunkowa  w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych.  Procedowany projekt natomiast przewiduje opłatę stosunkową w ww. wysokości jedynie w przypadku roszczeń dochodzonych przez konsumenta albo przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego.  

W przedłożonym stanowisku KZBS podniósł m.in., iż projekt wprowadza ograniczoną opłatę stosunkową tylko dla wybranych podmiotów, co może budzić wątpliwości, co do zgodności z zasadą równego traktowania wszystkich podmiotów. Z powyższych względów Związek opowiadał się za pozostawieniem w niezmienionym brzmieniu obowiązującego art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdyż przepis ten określa w jednakowy sposób opłatę sądową dla wszystkich podmiotów, także konsumentów, w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

W dniu 9 lutego br. tytułowy projekt był przedmiotem obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Natomiast, w dniu 11 lutego br. Sejm uchwalił przedmiotową ustawę, która następnie zostanie skierowana do Senatu.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Od dnia wejścia w życie procedowanej ustawy, pozostałe podmioty dochodzące swoich wierzytelności, w tym w sprawach wynikających z czynności bankowych, będą zobligowane uiszczać opłaty sądowe na zasadach ogólnych, tj. 5 % wartości przedmiotu sporu  lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej                     niż 100 000 złotych,  w przypadku dochodzenia roszczeń w postępowaniu nakazowym ¼ ww. opłaty.

 

 

Partnerzy