Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

25 października 2017Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków

W dniu 23 października br. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2017 r., poz. 1965).

Konieczność wprowadzenia zmian wynika m.in. z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zmienionej ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), będącej konsekwencją wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Najistotniejsze zmiany polegają m.in.na:

  • zmodyfikowaniu brzmienia definicji ekspozycji kredytowych,
  • wprowadzeniu definicji odpisów aktualizujących należności związanych z ekspozycjami kredytowymi oraz rezerw celowych,
  • rozszerzeniu katalogu zabezpieczeń ekspozycji kredytowych dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2017 r.

Co do zasady, przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Treść rozporządzenia dostępna jest pod poniższym linkiem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1965/1

Partnerzy