Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

24 listopada 2017X Kongres Bankowości Detalicznej

W dniach 22-23 listopada br. odbył się dziesiąty, jubileuszowy Kongres Bankowości Detalicznej (KBD), który jest organizowany w formule forum dyskusyjnego przedstawicieli banków, regulatorów, doradców i ekspertów z zakresu bankowości detalicznej.

Tegoroczną edycję wydarzenia zainaugurowano debatą pt. „Polscy giganci bankowości detalicznej – wyzwania przyszłości”. Wśród wyzwań zaakcentowanych podczas Kongresu wybrzmiały m.in. aspekty związane z Dyrektywą PSD 2 oraz tzw. „otwartą bankowością”, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i presji na przychody; nowe regulacje (m.in. MIFID 2, IFRS 9, RODO) które mają wpływ na operacje i nakładają na banki coraz większe obciążenia; szybki rozwój technologii cyfrowych, który stwarza bankom nowe możliwości, ale także może powodować redystrybucję dochodu, ponieważ podmioty niebankowe celują w zyskowne nisze; stopy procentowe, utrzymujące się od dłuższego czasu na rekordowo niskim poziomie, jak również ustawa frankowa, która może wpływać na rentowność sektora. 

Gościem specjalnym Kongresu był Brett King, autor licznych publikacji, w tym m.in. „Bank 2.0”, „Branch Today – Gone Tomorrow”, „Bank 3.0", czy „Breaking Banks”, który uzyskał tytuł „Innowatora Roku 2012” przyznawany przez magazyn „American Banker”. W swoim wystąpieniu pt. „Bank 4.0 – usługi bankowe wszędzie, tylko nie w banku” King przedstawił wizję zmian, które w najbliższej przyszłości dotyczyć będą usług finansowych. Podkreślił, że wielce prawdopodobnym jest, że niebawem klienci inicjujący relacje z bankiem przez całe swoje życie nie trafią do jego oddziału. Zdaniem eksperta liczna sieć oddziałów nie gwarantuje również wzrostu poziomu ubankowienia. Rozwój technologii, która umożliwia zweryfikowanie klienta bez fizycznego z nim kontaktu, a także bez tradycyjnych dokumentów tożsamości to świat banków 4.0. King zwrócił uwagę również na trzy jego zdaniem największe błędy bankowości tj.: próbę samodzielnego podjęcia działań w zakresie transformacji, strukturę zarządu banku nieuwzględniającą osób specjalizujących się w obszarze technologii oraz perspektywę kulturową, w której banki w przeciwieństwie do FinTech-ów nie podejmują działań służących rozwojowi gdyż obawiają się reakcji regulatora w zakresie obszaru, który nie został przez niego uregulowany.

„PSD2 – krajobraz na miesiąc przed…” to jeden z paneli równoległych, który odbył się podczas drugiego dnia Kongresu (pozostałe to: „Nowa era bankowości cyfrowej”, „Cyberprzestępczość zagrożeniem dla nowoczesnej bankowości – prawda czy fałsz”) podczas, którego podkreślano, że mimo dwuletnich oczekiwań na finalne wersje regulacji nadal ich końcowy kształt nie jest znany. Polska ustawa implementująca Dyrektywę wejdzie w życie prawdopodobnie ok. lutego/marca 2018 roku, natomiast publikacja finalnej wersji RTS-ów spodziewana jest 27 listopada br. Nadal otwartym pozostaje pytanie, które kilkukrotnie wybrzmiewało podczas panelu „z czym, jako banki powinniśmy być gotowi na 13 stycznia 2018 roku”?

Zwieńczeniem Kongresu było ogłoszenie opracowanych przez Komitet Sterujący X Kongresu Bankowości Detalicznej Rekomendacji, które skierowane zostaną do Ministerstwa Finansów i Związku Banków Polskich:

Rekomendacja 1 - wykorzystanie potencjału rozwiązań aktualnie stosowanych do ewolucyjnego budowania mechanizmów wymiany informacji,

Rekomendacja 2 - umożliwienie wymiany danych pomiędzy wszystkimi przedstawicielami sektora finansowego,

Rekomendacja 3 – umożliwienie wykorzystania izby rozliczeniowej do pośredniczenia w wymianie danych i przeciwdziałania naruszeniom interesów uczestników obrotu gospodarczego, także poza sektorem finansowym,

Rekomendacja 4 - utworzenie przy Związku Banków Polskich Komitetu odpowiedzialnego za rekomendowanie kierunków rozwoju mechanizmów współpracy pomiędzy różnymi sektorami (złożonego z przedstawicieli MF, KIR, BIK, UFG, banków, ZBP, instytucji pożyczkowych i ubezpieczeniowych).

Partnerzy