Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

10 sierpnia 2017Wartości spółdzielcze w praktyce – wpływ Rabobank na społeczeństwo w roku 2016

Rabobank opublikował infografikę ukazującą realne działania i liczby, będące wyrazem praktycznej realizacji wartości, jakimi kieruje się jako organizacja o korzeniach spółdzielczych. Czerpanie ze sprawdzonych dobrych praktyk i doświadczeń innych jest zawsze wartością dodaną. Zachęcamy zatem do zapoznania się z wybranymi działania podsumowanymi przez Rabobank za rok 2016, które może być przyczynkiem do refleksji, czy my również jako spółdzielcy podzielamy te same wartości i kierujemy się nimi w naszej codziennej działalności?

Rabobank, podkreślając swój spółdzielczy charakter, na co dzień podejmuje działania mające na celu istotny wkład w dobrobyt i pomyślność zarówno społeczeństwa holenderskiego, jak i możliwie najszersze działania sprzyjające całej populacji naszego globu, szczególnie tej w krajach rozwijających się. Rabobank podkreśla, że wspólnie ze swoimi klientami i partnerami chce dokonywać realnych zmian, powoli, krok po kroku, ale konsekwentnie i odpowiedzialnie. Działania społecznie odpowiedzialne, bardzo mocno skoncentrowane na kwestiach zachowania i ochrony środowiska naturalnego, ochrony klimatu, ekologicznego wzrostu gospodarczego i powstrzymania negatywnego wpływu na otoczenie, są ważną częścią strategii Rabobank.

Co niezwykle istotne, działania Rabobank w tym zakresie znacząco wykraczają poza sferę działalności bankowej, do tego stopnia, iż zapoznając się z nimi można zapomnieć, iż w dalszym ciągu mowa o banku. Potwierdza to realne wsparcie dla zawartych w strategii wartości i filozofii działania, bowiem Rabobank występuje w nich często jako inicjator i leader konkretnych projektów, a nie jedynie w charakterze sponsora lub pośrednika idei. Jest to niezwykle ważna postawa w praktycznej realizacji wartości spółdzielczych.

Opierając się na opublikowanej infografice-raporcie, w 2016 roku Rabobank:

- zainwestował w sumie 2.7 miliarda euro w generowanie energii, z czego 86%, tj. 2.3 miliarda euro w energię odnawialną,

- jest największym bankiem proekologicznym („green bank”) w Holandii, zapewniając 50% całkowitego finansowania proekologicznego („green funding”),

- posiada w swojej ofercie produkty promujące postawy odpowiedzialne wobec środowiska, w przypadku których świadomie rezygnuje z części swojego zysku, aby zmniejszać negatywny wpływ społeczeństwa na środowisko i klimat, np. Rabo Green Mortgage – kredyt hipoteczny o obniżonym oprocentowaniu na zakup domów budowanych w sposób zrównoważony i przyjazny środowisku, posiadających tzw. „green certificate”,

- od 2008 roku zmniejszył emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednego pracownika o 33% (całość działalności Rabobank jest neutralna dla klimatu już od roku 2007),

- cała sieć Rabobank w Holandii korzystała w 88% z energii przyjaznej środowisku („green energy”),

- w porównaniu do roku 2015 nie zwiększył zużycia energii elektrycznej,

- w porównaniu do roku 2015 zmniejszył zużycie papieru o 9%, głównie poprzez ograniczanie liczby publikacji papierowych oraz stosowanie wyłącznie papieru z certyfikatem FSC,

- zmniejszył emisję dwutlenku węgla w swojej flocie samochodowej o 2.4% w przeliczeniu na jeden kilometr,

- mając świadomość, że dobrze funkcjonujące lokalne społeczności są podstawą dobrobytu klientów Banku, zainwestował w różne projekty w całej Holandii 49 milionów euro z Funduszu alokacji zysków, w tym w renowacje lokalnych budynków, opiekę zdrowotną w miasteczkach i na wsiach oraz promocję lokalnych innowacyjnych rozwiązań,

- kierując się spółdzielczą zasadą „współpracy między spółdzielcami” podjął 103 działania wsparcia dla spółdzielni, w tym opracował i udostępnił, tzw. „Cooperative Planner”, czyli praktyczny przewodnik dla nowych spółdzielni,

- wsparł finansowo 2 114 fundacji i stowarzyszeń w wydarzeniach kulturalnych i sportowych,

- promując kulturę i sztukę wypożyczył do największych muzeów w Holandii i na świecie 188 prac ze swojej kolekcji sztuki,

- w ramach prowadzonej od 1974 roku Fundacji Rabobanku zaangażował się w 270 projektów swoich partnerów w 22 krajach na całym świecie, udzielając m.in. gwarancji, pożyczek, darowizn i wsparcia technicznego na kwotę 28.7 miliona euro, a także przeszkolił ponad 260 000 tysięcy rolników (z czego 40% stanowiły kobiety),

- 6,5 tys. pracowników dobrowolnie przeznaczało 4 euro każdego miesiąca na Fundusz Pracowniczy Fundacji Rabobanku, którego celem jest wspieranie zrównoważonych projektów w krajach rozwijających się – Rabobank podwoił zebraną kwotę,

- jako wiodący na świecie bank w obszarze żywności i rolnictwa (102 miliardy euro kredytów dla sektora żywności i rolnictwa w 2016 roku na świecie), rozwija i promuje na całym świecie zrównoważoną produkcję żywności, opartą na czterech podstawowych obszarach bezpieczeństwa żywności, tj. dostępności żywności, dostępu do żywności, zdrowej żywności oraz stabilności,

- jako swój wkład w globalne wyzwanie, jakim jest zwiększenie zrównoważonej produkcji żywności na świecie w najbliższych dekadach (żywność dla 9 miliardów ludzi do roku 2050), uruchomił projekt Global Farmers – społeczność, w której rolnicy i eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem,

- wspólnie z międzynarodową organizacją ekologiczną WWF i swoimi klientami prowadzi 5 innowacyjnych projektów na rzecz produkcji zrównoważonej żywności, dotyczących konkretnych produkcji i hodowli na całym świecie, tj. mleka w Holandii, łososia w Chile, oleju palmowego w Indonezji, soi/mięsa w Brazylii, cukru w Indiach,

- poprzez wspieranie konkretnych zrównoważonych produktów żywnościowych prowadzi kampanię podnoszącą świadomość konsumentów na temat zachowań prowadzących do marnotrawstwa żywności,

- w ramach inicjatywy FoodBytes! podczas 4 wydarzeń zorganizowanych w 2016 roku wspierał i promował na arenie międzynarodowej 80 start-upów z obszaru żywności i rolnictwa.

Powyższe przykłady działalności przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej wobec klimatu oraz otaczającego nas świata to tylko niektóre spośród tych, które Rabobank, jako bank spółdzielczy, podejmował w roku 2016. Z pełną infografiką-raportem, można zapoznać się pod linkiem:

https://www.rabobank.com/en/images/impact-2016-infographic-en.pdf

Partnerzy