Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

30 maja 2018Uwagi KZBS do tzw. Pakietu bankowego

KZBS przekazał uwagi do dokumentów końcowych będących propozycjami modyfikacji tzw. Pakietu bankowego (ang. Banking package).

Pakiet bankowy przez pryzmat zawartych w nim propozycji zmian jest próbą pogodzenia interesów różnych kategorii instytucjioraz państw członkowskich, które są w różnym stopniu zainteresowane m.in. korektą zakresu podmiotowego CRD/CRR (czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych). W tym kontekście należy wskazać, że jedną z istotnie wzmacnianych przez zastosowanie w bardziej kompleksowy sposób zasady proporcjonalności kategorii instytucji będzie środowisko małych lokalnych instytucji finansowych.

Pragniemy nadmienić, że proces negocjowania kształtu wszystkich propozycji obejmował 38 spotkań Grupy Roboczej (w okresie czterech prezydencji słowackiej, maltańskiej, estońskiej i bułgarskiej), a także niezliczoną ilość konsultacji sektorowych. W ich trakcie KZBS przekazywał uwagi zarówno za pośrednictwem EACB, której jest członkiem, jak i kierując uwagi w ramach kształtowania rządowego stanowiska do Ministerstwa Finansów w ramach kolejnych  rund konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. KZBS zgłaszał uwagi i sugestie m.in. do następujących kategorii spraw:

· W odniesieniu do CRR – zastosowania współczynnika NSFR wobec grup banków z funkcjonującym systemem IPS z uwzględnieniem pozytywnej roli tego systemu w procesie zarządzania płynnością długoterminową,

· Wzmocnienia zachęt do kredytowania podmiotów z kategorii MŚP poprzez rozciągnięcie obniżonej o 15% wagi ryzyka  w ramach współczynnika wsparcia MŚP, także ponad dotychczasowe 1.5 mln EUR indywidualnego zaangażowania kredytowego w dany podmiot MŚP do której to kwoty, obniżka wagi wynosić ma w dalszym ciągu 23,81%,

· W obrębie  CRD po raz kolejny zwracaliśmy uwagę na dotychczasową nieadekwatność zapisów o polityce wynagrodzeń  wobec małych instytucji finansowych o płaskiej strukturze zatrudnienia w odniesieniu do wymogów odroczenia i wypłat w instrumentach finansowych,

· Objętych dokumentem Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) wobec  których nie osiągnięto dotychczas pełnego końcowego kompromisu negocjacyjnego (MREL, zakres podmiotowy CRR/CRD, reforma podejścia do ryzyka rynkowego i odpowiedniości wymogów kapitałowych w tym zakresie – tradeing book, wskaźniki aktywności międzynarodowej banków z grupy G-SII), w odniesieniu do niektórych elementów wymogów MREL, KZBS podnosił wobec zapisów w tej kwestii nieadekwatność mechanicznego rozciągania ich na członków grup IPS bez uwzględniania wpływu IPS na kwestie absorbcji strat.

Partnerzy