Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

26 września 2018Uwagi KZBS do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

W dniu 24 września br. KZBS przekazał Kancelarii Sejmu uwagi do tytułowego projektu. Podzielając pogląd o konieczności poprawy efektywności działań nadzorczych i wzmocnienia ochrony uczestników rynków finansowych, odniósł się także do  przewidywanego wzrostu  ogólnych kosztów funkcjonowania organu nadzoru, mogących być źródłem kolejnych dodatkowych problemów dla instytucji finansowych, w tym  banków spółdzielczych.

W piśmie zwrócono również uwagę, że skutkiem zmian przewidzianych w projekcie jest prawdopodobny wzrost kosztów związanych z procesem likwidacji KNF i UKNF oraz ponownego utworzeniem nowego Urzędu w formule państwowej osoby prawnej z zachowaniem wszystkich funkcji i poszerzonym składem Komisji Nadzoru Finansowego.  Podkreślono, że koszty związane z planowanymi zmianami będą w całości obciążać nadzorowane podmioty w większym niż dotychczas wymiarze. Inną,  z obawą przyjmowaną  zmianą, jest wydłużony z 6 do 12 miesięcy czas inspekcji w nadzorowanym podmiocie. W piśmie KZBS zwrócił uwagę, że nie przedstawiono wystarczającego uzasadnienia dla tak znacznego wydłużenia dopuszczalnego czasu kontroli. Może on niepokoić z powodu  prawdopodobnych dodatkowych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu kontrolowanego podmiotu, co w szczególności dotyczyć może  małych podmiotów rynku finansowego. Istnieje ryzyko wzrostu  kosztów  kontroli. Pewne wątpliwości może budzić zwiększenie do dziewięciu liczby członków KNF. W związku z rozszerzeniem składu Komisji zwiększy się krąg osób posiadających dostęp do informacji, w tym chronionych tajemnicą bankową, będących w posiadaniu KNF. Informacje chronione  będą mogły być przedmiotem  wymieniany pomiędzy KNF a KPRM, BFG, UOKiK, a także Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Takie poszerzenie kręgu uprawnionych budzić może niepokój.

Kolejną zmianą zawartą w projekcie jest kwestia wprowadzenia obowiązkowej dematerializacji obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz listów zastawnych. W piśmie KZBS zwrócono uwagę, że takie rozwiązanie, szczególnie w zakresie obligacji korporacyjnych, może pośrednio skutkować utrudnieniami w rozwoju tego segmentu rynku. Budzić wątpliwości może, w świetle krótkiego terminu wejścia projektu w życie, kwestia zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa technologii obsługujących dematerializację. Obawy budzić może także kwestia zgodności tego procesu z kodeksem  spółek handlowych, którego  nie wymieniono wśród aktów zmienianych komentowana ustawą.

W dniu 25-26 września br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w trakcie którego wysłuchano przedstawicieli wnioskującego Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji sieci bezpieczeństwa systemowego. Obecny na posiedzeniu Komisji przedstawiciel KZBS  zaprezentował uwagi środowiska banków spółdzielczych.

Archiwalną transmisję z obrad  można obejrzeć pod linkiem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#0F36B2F2B06A1492C125830D0022DC71

Zachęcamy do zapoznania się treścią pisma KZBS w Strefie Członkowskiej.

Partnerzy