Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

28 lutego 2018Ustawa o usługach płatniczych na ukończeniu

W dniu 1 marca br. tematem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (KFP) będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, będącej implementacją do naszego  porządku prawnym dyrektywy PSD 2. W obradach weźmie również udział przedstawiciel KZBS.

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie krajowych regulacji dotyczących sposobu świadczenia usług płatniczych do postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD 2).

Dyrektywa PSD 2 stanowi podstawę prawną dla stworzenia jednolitego rynku płatności w Unii Europejskiej opartego o bezpieczne i bardziej innowacyjne usługi płatnicze. Przewiduje ona m.in.

  • wprowadzenie nowej kategorii dostawców usług płatniczych;
  • poszerzenie katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy usług, tj. usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service - PIS) i usługę dostępu do informacji o rachunku (account information service - AIS);
  • modyfikację zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję płatniczą.

Dyrektywa PSD 2 w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD, zaś przygotowane zmiany w ustawie o usługach płatniczych, zapewnią pełną transpozycję PSD 2 do polskiego systemu prawnego. Wdrożenie dyrektywy PSD 2 będzie miało szczególne znaczenie przede wszystkim dla  banków, ponieważ wymaga od nich zrewidowania dotychczas stosowanych i strategii biznesowych.

KZBS uczestniczył w pracach nad tym projektem ustawy, przekazując w ramach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów konsultacji publicznych stanowisko (30 maja 2017 r.). Ponadto Związek bierze również aktywny udział w pracach Grupy roboczej ds. opracowania standardu Polish API, tj. interfejsu, który wszystkie banki będą musiały wdrożyć w swoich systemach informatycznych. Opracowanie jednolitego standardu dla całego sektora bankowego umożliwi optymalizację kosztów przedsięwzięcia, co ma szczególne znaczenie w przypadku mniejszych instytucji.

Partnerzy