Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

27 listopada 2017Ustawa o STiR uchwalona przez  Sejm

W dniu 24 listopada br. na 52 Posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Najważniejszym celem ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Wprowadza ona system eliminujący z obrotu gospodarczego nieuczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT.

Ustawa przewiduje zmiany, m.in. w ustawie – Ordynacja Podatkowa, w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie – Prawo bankowe itd.

Zgodnie z założeniami, Szef KAS będzie dokonywał analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub skoków do popełniania przestępstw skarbowych w szczególności w związku z płatnością podatku VAT.

Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania oraz przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym – odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca – informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji nie dotyczy rachunków bankowych otwartych i zamkniętych w tym samym okresie sprawozdawczym ani rachunków podmiotów kwalifikowanych.

Przekazywanie danych, informacji i żądań, wskazanych w Projekcie, pomiędzy zrzeszonymi bankami spółdzielczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a STIR może następować za pośrednictwem systemów teleinformatycznych odpowiednio banku zrzeszającego albo Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

 

Partnerzy