Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

04 lutego 2019Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o BFG

W dniu 1 lutego br. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (OJ L 345 z 27.12.2017, str. 96) „dyrektywa BCH”.

Wprowadza ona również szczególne rozwiązania dotyczące przymusowej restrukturyzacji banku zrzeszającego, w szczególności z wykorzystaniem instrumentu instytucji pomostowej.

Podczas prac nad ustawą uwzględniono postulat KZBS dotyczący wprowadzenia uprawnienia Rady Funduszu do określenia listy podmiotów, wobec których Fundusz nie będzie realizował uprawnienia, o którym mowa w art. 330 ust. 1 (prawo do żądania w terminie 7 dni  informacji wskazanych w art. 330 ustawy o BFG oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania BFG informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji), o ile taki podmiot nie jest podmiotem znaczącym lub nie został zidentyfikowany lub uznany za globalną instytucję o znaczeniu systemowym lub inną instytucję o znaczeniu systemowym.

Partnerzy