Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

28 lutego 2019Seminaria szkoleniowe KNF i KZBS

W dniu 22 lutego br. odbyło się pierwsze z cyklu seminariów pt. „Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu banków spółdzielczych w związku z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”, zorganizowane w ramach projektu CEDUR przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych.

W wydarzeniu uczestniczyli głównie Członkowie Rad Nadzorczych banków spółdzielczych, a poprowadzili je przedstawiciele Urzędu KNF z Departamentu Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą, Departamentu Bankowości Spółdzielczej oraz Departamentu Prawnego. Warsztat został podzielony na trzy części, w trakcie każdej z nich uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań ekspertom UKNF.

Podczas warsztatów poruszono najbardziej istotne kwestie dotyczące zmian wynikających z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Wśród podjętych podczas seminarium tematów znalazły się zagadnienia dotyczące niezależności firmy audytorskiej, kluczowego biegłego rewidenta oraz członków komitetu audytu. Szczegółowo omówiono również zakres ich obowiązków oraz odpowiedzialności podkreślając, że jest to zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i dyscyplinarna oraz karna. Przedstawiono również najistotniejsze zmiany związane ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi za rok 2019, które wprowadzono w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, ustawie o podatku dochodowym oraz ustawie o KRS. W tym punkcie omówiono również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdań sporządzanych w formacie elektronicznym. Tematem seminarium były także wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków komitetu audytu oraz ich zadania. Podkreślano, że członkowie komitetu ds. audytu jako całość powinni posiadać kompetencje z różnych dziedzin, tak by łącznie pokrywały one wszystkie aspekty działalności banku oraz umożliwiły zrozumienie specyfiki jego działalności oraz związanych z nią zagrożeń. Szczególnie pożądane są tu kompetencje z zakresu sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. W końcowej części seminarium poruszono kwestię odpowiedzialności banku oraz członków organów banku za działania niezgodne z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wskazując, że odpowiedzialność członków organów i jednostki zainteresowania publicznego jest niezależna, tj. aby można było nałożyć karę na członka organu banku, nie jest konieczne nałożenie kary na sam bank, a informacja o karze jest przekazywana przez KNF do publicznej wiadomości. Wyjątek stanowi tu sytuacja, w której podanie tej informacji do publicznej wiadomości nie jest środkiem nieproporcjonalnym do naruszenia.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów, dyskusji oraz wyjaśnienia szeregu wątpliwości banków spółdzielczych. KZBS dziękuje ekspertom UKNF za poprowadzenie pierwszego z cyklu seminariów, a banki spółdzielcze zachęca do aktywnego udziału w kolejnych jego edycjach.

Dotychczas odbyły się dwa terminy seminariów. Kolejne dwa, na które wciąż można się zapisywać, odbędą się w dniach:

• 5 marca 2019 r. (wtorek),

• 12 marca 2019 r. (wtorek).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zakłada się udział 2 osób z jednego banku.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej KZBS: http://www.kzbs.pl/cykl-seminariow-szkoleniowych-uknf-i-kzbs-3747.html

Partnerzy