Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

02 marca 2018Rozpoczęły się konsultacje publiczne ustawy o BFG

W dniu 28 lutego br. KZBS, w porozumieniu ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB oraz Spółdzielnią Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, przedstawił uwagi i propozycje do projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Niniejszy projekt ma na celu usprawnienie obecnych rozwiązań związanych z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów zawartych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491). W tym celu w ustawie o BFG wprowadza się szereg zmian dotyczących polityki inwestycyjnej BFG (możliwość zawierania umów na kontrakty pochodne), zapewnienia możliwości krzyżowego wykorzystywania funduszy gwarancyjnych banków i kas, skorygowania przepisów w zakresie restrukturyzacji kas, rozszerzenia zakresu przejmowanych informacji o podmiocie przejmowanym, uregulowania kwestii dotyczących klauzul umownych, podziału obciążeń w ramach pomocy publicznej, zbycia wierzytelności bankowej z zachowaniem tajemnicy bankowej.

Proponowana regulacja stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (OJ L 345, 27.12.2017, str. 96–101).Wprowadzenie dodatkowej kategorii wierzytelności z tytułu długu nieuprzywilejowanego w ramach postępowania upadłościowego także ma na celu usprawnienie procesu przymusowej restrukturyzacji w szczególności w aspekcie ewentualnego przeprowadzania procesu umorzenia lub konwersji zobowiązań (bail-in).

Z pełną treścią stanowiska mogą się Państwo zapoznać w zakładce Strefa Członkowska.

Partnerzy