Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

08 marca 2016Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreślająca rolę banków spółdzielczych w finansowaniu MŚP

W dniu 25 lutego br. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rocznego raportu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014.
 
W przedmiotowym dokumencie Parlament Europejski ubolewa nad istniejącymi – choć stopniowo zmniejszającymi się – różnicami między stawkami oprocentowania kredytów przyznawanych MŚP a stawkami oprocentowania kredytów przyznawanych większym przedsiębiorstwom, a także między oprocentowaniem małych i dużych kredytów oraz między warunkami udzielania kredytów dla MŚP znajdujących się w różnych krajach strefy euro. W tym samym punkcie dokumentu przyjętego w dniu 25 lutego br. PE zwraca uwagę na rolę banków oszczędnościowych i spółdzielczych oraz wzajemnych towarzystw kredytowych i podkreśla, że ramy regulacyjne powinny uwzględniać ich szczególne zasady funkcjonowania i szczególną misję, a organy nadzoru powinny być świadome tych aspektów i brać je pod uwagę w swoich działaniach i strategiach.
 
Cały tekst dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski (wersja tymczasowa) w języku polskim znajduje się pod poniższym linkiem:
 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0063+0+DOC+XML+V0//PL
 
źródło: eacb.coop

Partnerzy