Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

27 września 2018Rekomendacja S – stanowisko KZBS

W dniu 25 września br. KZBS skierował do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi i propozycje do Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
 
W przedmiotowym piśmie wskazano, iż uwolnienie klientów banku od ryzyka zmian rynkowych stóp procentowych poprzez ustalenie niezmiennego ich poziomu w całym/fragmentach okresu kredytowania, spowoduje transfer tego ryzyka do banków, przy jednoczesnym braku możliwości jego zabezpieczenia, szczególnie w ramach nieskomplikowanego modelu biznesowego banków spółdzielczych.
 
W obecnym stanie prawnym banki spółdzielcze nie mają bowiem możliwości emisji listów zastawnych oraz zawierania transakcji pochodnych. Obie aktywności wydają się być niezbędnie dostępne instytucjom kredytowym, które miałyby oferować kredyty na stałą stopę procentową. Należy również zauważyć, iż w przypadku konieczności oferowania kredytów o stałym oprocentowaniu przez wszystkie banki, w tym banki spółdzielcze, z jednej strony bank zrzeszający miałby trudności z nabyciem na rynku odpowiedniej wartości instrumentów pochodnych, z drugiej strony banki spółdzielcze, nie stosujące rachunkowości zabezpieczeń, miałyby problemy z zarządzaniem własnym wynikiem finansowym.
 
Dlatego mając na uwadze interes sektora banków spółdzielczych, wobec którego ostatnio tak mocno ze strony regulatorów akcentowane jest stosowanie zasady proporcjonalności, KZBS stoi na stanowisku, iż de facto wymóg posiadania w ofercie wszystkich instytucji kredytowych, kredytów opartych o stałą stopę procentową jest w świetle tej zasady, wymogiem nadmiarowym. Związek rekomenduje fakultatywne adresowanie wymogu posiadania w ofercie kredytów na stała stopę wobec sektora banków spółdzielczych.
 
Z pełną treścią pisma mogą się Państwo zapoznać w Strefie Członkowskiej po zalogowaniu.

Partnerzy