Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

17 listopada 2017Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

W dniu 17 listopada br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała raport końcowy z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych. W pracach Zespołu uczestniczyły 22 instytucje, w tym Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Jak czytamy na stronie internetowej UKNF, 11 instytucji reprezentujących podmioty rynkowe zgłosiło ponad 100 barier dla rozwoju sektora FinTech, które były materiałem wyjściowym do prac Zespołu. Część analizowanych barier, ze względu na podobny charakter, uległa połączeniu, w wyniku czego ich łączna liczba wyniosła 85. Wśród barier zgłoszonych przez KZBS i uwzględnionych w dalszych pracach Zespołu wskazane zostały:

  • nadmierne obciążenia regulacyjne. Ograniczone stosowanie zasady proporcjonalności w przypadku projektowania i wdrażania rozwiązań regulujących funkcjonowanie podmiotów z sektora finansowego prowadzi do sytuacji, w której w szczególności małe banki (np. banki spółdzielcze) przeznaczają większość zasobów i środków na dostosowywanie się do rosnących wymagań obligatoryjnych, co nie pozwala im na podejmowanie działań mających charakter innowacji finansowych,
  • nadmierne obciążenia sprawozdawcze. Związek zwrócił uwagę, iż już teraz aktualna liczba informacji jakie instytucje finansowe są zobligowane przekazywać poszczególnym urzędom, w szczególności dla małych podmiotów (np. banków spółdzielczych), stanowi barierę w podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć nie tylko z powodu obawy przed rosnącą pracochłonnością związaną z przygotowywaniem wynikających z tych innowacji kolejnych raportów, ale także ograniczonymi zasobami (systemowymi, kadrowymi, itp.) pozwalającymi na wywiązywanie się z takich obowiązków,
  • brak jednolitych wykładni w zakresie stosowania konkretnych przepisów. Mnogość przepisów regulujących funkcjonowanie rynku usług finansowych oraz ich skomplikowany charakter bardzo często prowadzi do sytuacji, w której w szczególności małe podmioty (np. banki spółdzielcze), których nie stać na kosztowne doradztwo konsultantów zewnętrznych, nie podejmują przedsięwzięć o innowacyjnym charakterze, nie mając pewności co do ich zgodności z oczekiwaniami regulatora i nadzoru,
  • brak zachęt o charakterze podatkowym. Związek zwrócił uwagę, iż innowacje finansowe w szczególności dla małych podmiotów (np. banków spółdzielczych) wiążą się z proporcjonalnie wysokimi nakładami finansowymi. Możliwość skorzystania z ulg podatkowych mogłaby te obciążenia zmniejszyć i stanowić dodatkową zachętę dla podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć.

W siedzibie UKNF odbyło się 31 spotkań roboczych w ramach prac Zespołu, które prowadzone były również w trybie korespondencji e-mail. Prace Zespołu koncentrowały się na obszarach, które mają wpływ na wzrost innowacyjności, z równoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa oferowanych usług, tak aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dostępnym poniżej w pliku PDF.

Raport KNF

Partnerzy