Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

29 stycznia 2018Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 23 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Głównym celem ww. regulacji jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, która weszła w życie w dniu 25 czerwca 2015 r., a także zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL (funkcjonującym przy Radzie Europy) wskazanym w raporcie wydanym w 2013 r. po ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzonej w ramach IV Rundy Ewaluacji Państw Członkowskich.

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych uczestniczył w pracach nad projektem ustawy. W przedstawionym do projektu ustawy stanowisku zwrócił uwagę na obszary wymagające wprowadzania zmian uwzględniających wielkość i charakter podmiotów zobowiązanych, które umożliwią instytucjom zobowiązanym, w tym bankom spółdzielczym, skuteczne wypełnienie obowiązków ustawowych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Treść projektu ustawy jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12298001/12431428/12431429/dokument326696.pdf

Partnerzy