Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

26 kwietnia 2017Kluczowe wyzwania wynikające z cyfryzacji i implementacji Dyrektywy PSD2

W dniu 26 kwietnia br. w Warszawie KZBS zorganizował warsztat dedykowany tytułowemu zagadnieniu. Warto podkreślić, że z uwagi na duże zainteresowanie sektora bankowości spółdzielczej była to już druga edycja warsztatu KZBS dotyczącego Dyrektywy PSD2, pierwsza miała miejsce 31 stycznia br.

05 kwietnia 2017Uwagi KZBS do zasad tworzenia rezerw na ryzyko

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości oraz koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia KZBS w dniu 5 kwietnia br. przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

17 marca 2017Prace nad polskim standardem API

Trwają prace nad przygotowaniem polskiego standardu API (ang. Application Programming Interface) dla sektora bankowego. W spotkaniach trzech grup eksperckich dedykowanych temu projektowi, tj. prawnej, technologicznej i biznesowej, uczestniczą przedstawiciele KZBS.

14 marca 2017Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

14 marca br. przedmiotem posiedzenia Komisji senackiej było rozpatrzenie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

13 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych

Podczas prac nad ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym KZBS wielokrotnie wnioskował o zwolnienie banków spółdzielczych z obowiązku tworzenia komitetu audytu.

08 marca 2017Komitety audytu w bankach spółdzielczych - uwagi KZBS

W dniach 6 marca br. i 8 marca br. KZBS skierował pisma do Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

13 lutego 2017Rewizja Pakietu CRDIV/CRR

W związku z trwającą procedurą rewizji Pakietu CRD IV/CRR, KZBS w dniu 18 stycznia br. przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi do Rozporządzenia CRR.

08 lutego 2017Obowiązki banków wynikające z ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Od 8 lutego br. obowiązuje ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, wiąże się ona z licznymi zmianami dla banków, w tym dodatkowymi obowiązkami.

27 stycznia 2017Stanowisko KZBS w sprawie ustawy „antylichwiarskiej”

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy  o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest przeciwdziałanie  zjawisku polegającym na udzielaniu pożyczek na zawyżony w sposób nie uzasadniony  procent, tj. o  lichwiarskim charakterze.

17 stycznia 2017KZBS w sprawie ustawy o DGSD

W związku z trwającym postępowaniem naruszeniowym dotyczącym transpozycji Dyrektywy DGSD i koniecznością przygotowania pilnych zmian umożliwiających jej prawidłową implementację, KZBS przekazał do Ministerstwa Finansów uwagi w przedmiotowym temacie.

12 stycznia 2017Rozpoczęcie prac nad implementacją Dyrektywy PSD 2 do polskiego porządku prawnego

W Ministerstwie Finansów rozpoczynają się konsultacje dotyczące kierunków implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczącej usług płatniczych (PSD2), do polskiego porządku prawnego. Dyrektywa zostanie wdrożona do polskich przepisów w drodze nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

05 stycznia 2017Funkcjonowanie Centralnej Informacji o rachunkach

1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1864). Wprowadziła ona rozwiązania umożliwiające dostęp do informacji o tzw. rachunkach uśpionych, tj. rachunkach osób zmarłych i „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych, w każdym banku i SKOK-u. Na banki i SKOK-i został nałożony obowiązek prowadzenia centralnej informacji o rachunkach.

03 stycznia 2017Pismo KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2017 r.

Przewodniczący KNF skierował pismo do Prezesów Zarządów Banków Zrzeszających, Banków Spółdzielczych, Systemów Ochrony Instytucjonalnej, jak również Prezesów Izb Gospodarczych informujące o przyjęciu stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

16 grudnia 2016Banki spółdzielcze mogą zaliczać udziały członkowskie do funduszy własnych

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował listę instrumentów spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu CRR dla funduszy własnych podstawowych Tier 1, która uwzględnia udziały członkowskie w bankach spółdzielczych.

09 grudnia 2016Banki zwolnione z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia, o którym mowa w art. 222 ust. 1 Ustawy o BFG

W dniu 9 grudnia br. Zarząd BFG podjął uchwałę zgodnie z którą banki nie będą miały obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia o możliwości zastosowania, wobec zobowiązań z nich wynikających, instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań, jak również uzyskania zgody strony umowy na uznanie skutków decyzji o zastosowaniu wskazanych instrumentów.  

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy