Prawo Materiały z prac Zespołu Międzyzrzeszeniowego
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Prawo

31 stycznia 2019Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o BFG

W dniu 17 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

29 stycznia 2019Uwagi KZBS do projektu nowelizacji Rekomendacji B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji banków

W dniu 29 stycznia br. KZBS skierował do Przewodniczącego KNF pismo ws. projektu nowelizacji Rekomendacji B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji banków.

01 stycznia 2019Ustawa STIR – niższe opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka (rozporządzenie do tzw. ustawy STIR).

20 listopada 2018Stanowisko senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

W dniu 16 listopada br. senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przegłosowała wniosek o przyjęcie uchwalonej przez Sejm ustawy bez poprawek. Zostanie ona rozpatrzona jeszcze przez Senat na 67. posiedzeniu w dniach 21-23 listopada br.

27 września 2018Uwagi KZBS do nowelizacji Rekomendacji L

W dniu 26 września br. KZBS skierował do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi i propozycje do nowelizacji Rekomendacji L, dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

26 września 2018Uwagi KZBS do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym

W dniu 24 września br. KZBS przekazał Kancelarii Sejmu uwagi do tytułowego projektu. Podzielając pogląd o konieczności poprawy efektywności działań nadzorczych i wzmocnienia ochrony uczestników rynków finansowych, odniósł się także do  przewidywanego wzrostu  ogólnych kosztów funkcjonowania organu nadzoru, mogących być źródłem kolejnych dodatkowych problemów dla instytucji finansowych, w tym  banków spółdzielczych.

02 sierpnia 2018Spotkanie Zespołu ds. finansowania rolnictwa

W dniu 1 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa odbyło się inauguracyjne spotkanie tytułowego Zespołu, w którym wzięli udział przedstawiciele bankowych izb gospodarczych, Ministerstwa Finansów, sektora bankowego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

09 lipca 2018Uwagi KZBS do projektu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

W ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących tytułowego projektu KZBS zgłosił swoje uwagi i propozycje.

28 czerwca 2018Udział KZBS w pracach Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych

W dniu 18 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do praw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych.

28 czerwca 2018Uwagi KZBS do projektu ustawy o BFG

W dniu 12 czerwca br. KZBS w porozumieniu ze Spółdzielczym Systemem Ochrony SGB, Spółdzielnią Ochrony Zrzeszenia BPS, SGB-Bankiem S.A. oraz Bankiem Polskiej Spółdzielczości zgłosił wspólnie wypracowane uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

30 maja 2018Uwagi KZBS do tzw. Pakietu bankowego

KZBS przekazał uwagi do dokumentów końcowych będących propozycjami modyfikacji tzw. Pakietu bankowego (ang. Banking package).

08 maja 2018Posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z udziałem KZBS

W dniu 10 kwietnia br. przedmiotem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych była ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustawach, natomiast w dniu 19 kwietnia br. omawiano ustawę dotyczącą zasad pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych.

29 marca 2018Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

W dniu 16 marca br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej dotyczące nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym.

07 marca 2018I posiedzenie Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych

W dniu 5 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie tytułowego Zespołu, którego celem jest analiza dotychczasowych skutków funkcjonowania Rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w  sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1385) oraz wypracowania propozycji ewentualnych zmian.

28 lutego 2018Ustawa o usługach płatniczych na ukończeniu

W dniu 1 marca br. tematem posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (KFP) będzie projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, będącej implementacją do naszego  porządku prawnym dyrektywy PSD 2. W obradach weźmie również udział przedstawiciel KZBS.

[ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... następne »

Partnerzy