Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

26 kwietnia 2019Powołanie Rady Edukacji Finansowej

W dniu 17 marca br. minister finansów, prof. Teresa Czerwińska wręczyła nominacje członkom Rady Edukacji Finansowej. Przewodniczącą Rady będzie dyrektor generalna MF Barbara Brodowska-Mączka. W posiedzeniach Rady Edukacji Finansowej będą mogli uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających podmioty rynku finansowego.


 • W skład rady wchodzi 12 przedstawicieli instytucji sektora finansowego, m.in. Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Finansowego i Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Głównym zadaniem Rady będzie propagowanie wiedzy na temat finansów publicznych.

„We współczesnym świecie bez znajomości finansów po prostu nie da się funkcjonować. Nawet gdy spotykam się ze studentami i doktorantami, którzy mówią, że finansami interesują się mniej niż np. zarządzaniem czy marketingiem, to zawsze im odpowiadam, że w życiu prywatnym czy zawodowym od finansów nie uciekniemy” – powiedziała minister Teresa Czerwińska podczas powołania Rady Edukacji Finansowej.

„Chcielibyśmy, aby ta Rada była wizytówką, mocnym ciałem, które pokazuje, że konsekwentnie wypracowywane umiejętności finansowe są bardzo przydatne. Każdy z nas ma przecież rachunek bankowy, polisę ubezpieczeniową lub pożyczkę, więc podejmuje zobowiązania finansowe na co dzień. Dlatego edukacja finansowa jest również tym, czego na co dzień nam potrzeba” – dodała minister.

Czym jest Rada Edukacji Finansowej

Rada Edukacji Finansowej wyznacza kierunki i sposoby realizacji zadań Funduszu Edukacji Finansowej [1], z którego będą finansowane w szczególności:

 1. organizacja kampanii edukacyjnych i informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa,
 2. opracowywanie strategii edukacji finansowej i monitorowanie jej realizacji,
 3. opracowywanie programów edukacyjnych i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, zagrożeń na nim występujących oraz podmiotów na nim działających,
 4. współpracę z innymi podmiotami, w tym podmiotami rynku finansowego, w zakresie opracowywania dokumentów dotyczących edukacji finansowej,
 5. współpracę z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania w zakresie systemowego podejścia do edukacji finansowej, w szczególności w odniesieniu do podstaw programowych,
 6. wspieranie projektów edukacyjnych i promocyjnych z zakresu finansów i rynku finansowego.

Obsługę Rady Edukacji Finansowej będzie prowadzić Biuro Rzecznika Finansowego.

Finansowanie Funduszu Edukacji Finansowej

Środkami finansowymi Funduszu będzie dysponować Rzecznik Finansowy na wniosek Rady Edukacji Finansowej. Środki te będą pochodzić ze wskazanych w ustawie kar pieniężnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na podstawie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto środki Funduszu mogą pochodzić z przychodów z ich lokowania w:

 1. papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
 2. papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski,
 3. papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw członkowskich Unii Europejskiej,
 4. lokaty w bankach,
 5. formie depozytu u ministra właściwego ds. finansów publicznych.

Członkowie Rady Edukacji Finansowej [2]

 1. Alina Sarnecka, dyrektor Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 2. Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego,
 3. Jarosław Boguszyński, dyrektor Biura Prezesa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 4. Agnieszka Kowalska, p.o. dyrektora Departamentu Praktyk Rynkowych, Komisja Nadzoru Finansowego,
 5. Anna Kasprzyszak, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw, Narodowy Bank Polski,
 6. Katarzyna Borkowska–Wiśniewska, dyrektor Działu ds. Korporacyjnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA,
 7. Artur Radomski, dyrektor Biura Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 8. Michał Witkowski, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, Polski Funduszu Rozwoju SA,
 9. Alina Bączar-Bednorz, wiceprezes zarządu w Fundacji GPW, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
 10. Barbara Brodowska-Mączka, dyrektor generalna Ministerstwa Finansów,
 11. Krzysztof Grad, dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów,
 12. Tomasz Szałwiński, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Radzie przewodniczy dyrektor generalna MF Barbara Brodowska-Mączka [3]. W posiedzeniach Rady Edukacji Finansowej będą mogli uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele izb gospodarczych zrzeszających podmioty rynku finansowego.

[1] utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz Rady Edukacji Finansowej wynika z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U.2018.2243), która wprowadza zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2018 poz. 2038, z późn. zm.)

[2] powołani na podstawie art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 poz. 2038, z późn. zm.)

[3] powołana na podstawie art. 43d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2018 poz. 2038, z późn. zm.)

Źródło: Ministertwo Finansów

Partnerzy