Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

30 października 2017Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej

W dniu 25 października br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było w szczególności omówienie możliwych działań i wniosków dla sektora w obliczu wyzwań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Ważnym tematem była również dyskusja w zakresie stosowanej polityki dywidendowej w bankach spółdzielczych oraz na temat najważniejszych zmian regulacyjnych dotyczących sektora, procedowanych w ramach trwających procesów legislacyjnych.
 
W posiedzeniu Rady Konsultacyjnej wzięli udział przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej BPS i SGB oraz KZBS i ZBP.
 
Głównym punktem posiedzenia było omówienie uczestnictwa i wyzwań banków spółdzielczych w ramach projektów i struktur poświęconych cyberbezpieczeństwu. Informację w tym zakresie, na zaproszenie Rady Konsultacyjnej, przedstawił Pan Piotr Balcerzak, Pełnomocnik Zarządu ZBP ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa. W ramach dyskusji Członkowie Rady Konsultacyjnej podkreślili, że edukacja i budowanie świadomości zagrożeń jest jednym z kluczowych kierunków działań, które należy rozwijać w sektorze bankowości spółdzielczej. W obliczu stałego rozwoju technologii, infrastruktura zarówno banków, jak i klientów banków jest narażona na różnego typu ataki. Dotyczy to w równym stopniu banków komercyjnych, jak i spółdzielczych, dlatego też należy uczynić najwyższym priorytetem podejmowanie działań zapewniających odpowiednio szybkie i skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony cyberataków.
 
Uczestnicy posiedzenia omówili również istotne dla sektora zmiany legislacyjne, w tym dotyczące Rozporządzenia w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji oraz ogłoszonego Rozporządzenia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Kolejnym ważnym tematem, nad jakim dyskutowali Członkowie Rady była polityka dywidendowa. Rada Konsultacyjna omówiła treść stanowiska w sprawie polityki dywidendowej, które zostanie skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Podczas posiedzenia Rada podjęła ponadto temat stanu realizacji przetargów i naborów wniosków w programach Polityki Spójności 2014-2020 dla banków spółdzielczych, który został zaprezentowany przez Pana Arkadiusza Lewickiego, dyrektora Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w Związku Banków Polskich, a także kontynuowała dyskusję w zakresie możliwych działań wobec wewnątrzsektorowej konkurencji między bankami spółdzielczymi oraz dalszego rozwoju idei i zasad fair play w sektorze.
 
Rada podsumowała również przebieg wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych i płynące z niego wnioski. Zapoznała się także z kalendarzem najważniejszych wydarzeń organizowanych dla sektora bankowości spółdzielczej do końca bieżącego roku.

Partnerzy