Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

05 marca 2019Posiedzenie Grupy roboczej ds. proporcjonalności

W dniu 26 lutego br. odbyło się wspólne posiedzenie specjalnej Grupy Roboczej ds. proporcjonalności (GRP) i Grupy Roboczej ds. Regulacji Bankowych w siedzibie EACB, w Brukseli.

Celem tego spotkania było oficjalne przedstawienie przez GRP wyników kilkumiesięcznych prac nad dokumentem pod roboczym tytułem: Proportionality in EU banking regulation: the case for a step-change to accompany the introduction of „Basel 4” (Zasada proporcjonalności w bankowych regulacjach UE: przyczynek do zmiany w kontekście wprowadzenia Basel 4), na szerszym i bardziej reprezentatywnym dla EACB forum, jakim jest stała Grupa Robocza ds. Regulacji Bankowych (BRWG). Kierunkową intencją planowanego spotkania było uzyskanie aprobaty szerszej reprezentacji członków EACB, co mogłoby ułatwić rekomendowanie tego dokumentu Komitetowi Wykonawczemu EACB jako jego stanowiska w tej sprawie.

GRP została powołana z inicjatywy BVR latem ubiegłego roku w celu podjęcia prac nad przygotowaniem umotywowanej argumentacji na rzecz rozwarstwienia regulacji nadzorczo-ostrożnościowych UE, co miałoby na celu faktyczne ułatwienia stosowania zasady proporcjonalności względem małych i nieskomplikowanych instytucji finansowych (banków spółdzielczych), przy zachowaniu niezmniejszonego poziomu bezpieczeństwa. Do prac przystąpili przedstawiciele głównie tych federacji banków spółdzielczych, które skupiają najmniejsze banki w ramach EACB m.in. BVR, KZBS, Raiffeisen, Volksbank, Caja Rural, BSA), doświadczających  nieproporcjonalnych obciążeń i kosztów w związku z przystosowaniem się do obecnych regulacji. W toku kilkumiesięcznych prac przeprowadzono wnikliwą kwerendę dokumentów i opracowań analityczno-porównawczych, wskazujących na celowość zastosowania w europejskim ustawodawstwie bankowym dualistycznego lub wielosegmentowego układu regulacji ostrożnościowych (w celu uzyskania realnych możliwości stopniowalnego aplikowania wymogów nadzorczo-ostrożnościowych wobec podległych instytucji finansowych, z uwzględnieniem ich wielkości, stopnia skomplikowania, modelu biznesowego, skali działania i poziomu ryzyka). Taki model regulacji byłoby w dużej mierze przeciwieństwem jednolitych zasad (Single Rule Book) i stosowanej w praktyce nadzorczej UE, a także poszczególnych państw członkowskich zasady „one size fits all”. Kluczowym rezultatem prac GRP jest ponad dwudziestostronicowy dokument rozwijający prawnie umotywowany oraz podparty odpowiednimi przykładami, postulat zróżnicowania dotychczasowej struktury głównego pakietu regulacji nadzorczych (CRD/CRR/BRRD) względem różnorodnych uczestników rynku bankowego (Segmented Regime).

Dokument, po jego ostatecznym zredagowaniu, będzie – w zależności od potrzeb – przekazany do wiadomości członków Europarlamentu reprezentujących kraje pochodzenia zainteresowanych grup banków spółdzielczych oraz instytucji UE takich jak KE i innych. Celem jest zaproszenie instytucji unijnych do konstruktywnego dialogu we wnioskowanej sprawie. Dokument będzie mógł służyć zainteresowanym grupom banków spółdzielczych także do lobbowania na rzecz proporcjonalności wobec krajowych instytucji regulacyjno-nadzorczych.    

Partnerzy