Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

29 lutego 2016Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

W dniu 26 lutego br. podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych odbyło się pierwsze czytanie tytułowego projektu.
 
Przedmiotowy projekt został złożony w związku z interpretacją Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów (ESMA), zgodnie z którą banki sporządzające sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości powinny opłaty uiszczane na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zaliczać w koszty jednorazowo. Zdaniem  ESMA nie jest możliwe rozpoznanie składnika aktywów z tytułu takiej opłaty, a następnie rozliczanie jej kosztów w czasie.
Zastosowanie się banków, które sporządzają sprawozdanie wg MSR do ww. opinii istotnie wpłynie na pogorszenie ich wyniku finansowego i może spowodować ryzyko konieczności przedstawienia programu postępowania naprawczego.
W związku z powyższym proponowane poprawki zmieniają system  opłat wnoszonych przez banki z rocznego na kwartalny. Projekt ma charakter incydentalny i dotyczy opłat ustalanych na BFG zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1866 ze zm.).
Podczas posiedzenia Komisji Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości będą mogły rozliczać  koszty opłat na BFG w czasie (także w okresach miesięcznych), zgodnie z dotychczas obowiązującymi zasadami, w szczególności zasadą współmierności przychodów i kosztów.
 
Treść projektu dostępna jest pod poniższym linkiem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F8E3AEA1F5A9C30CC1257F640053F9B1

Partnerzy