Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

10 stycznia 2019Obowiązki związane z obrotem detalicznymi produktami zbiorowego inwestowania                              

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie), którego stosowanie wiąże się ze spełnieniem dodatkowych obowiązków przez podmioty rynku finansowego, w tym banki.

Rozporządzenie ma na celu ustanowienie jednolitych przepisów dotyczących formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje o detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych (PRIIP), sprzedawanych indywidualnemu inwestorowi, który ma być sporządzany przez twórców/sprzedawców produktów PRIIP w celu umożliwienia tym inwestorom pełnego zrozumienia i porównania kluczowych cech PRIIP i ryzyk z nimi związanych.

Definicja PRIIP swoim zakresem jednak nie obejmuje: produktów ubezpieczeniowych, które nie oferują możliwości inwestycyjnych, oraz lokat, w których zysk jest uzależniony wyłącznie od wysokości stóp procentowych. Ponadto z zakresu stosowania Rozporządzenia wyłączone są:

  • wszelkie lokaty lub świadectwa, które stanowią tradycyjne lokaty, inne niż lokaty strukturyzowane określone w art. 4 ust. 1 pkt 43 dyrektywy 2014/65/UE;
  • aktywa posiadane bezpośrednio, takie jak akcje przedsiębiorstw lub obligacje skarbowe;
  • fundusze inwestycyjne dedykowane inwestorom instytucjonalnym, ponieważ nie są one sprzedawane inwestorom indywidualnym;
  • indywidualne i zakładowe produkty emerytalne, których głównym celem, na mocy prawa krajowego, jest zapewnienie inwestorowi dochodu na emeryturze, ze względu na ich cechy charakterystyczne i cele.

Zakresem stosowania Rozporządzenia należy objąć natomiast inne indywidualne produkty ubezpieczeniowe ze skumulowaną składką lub produkty oszczędnościowe oferujące możliwości inwestycyjne.

Zatem banki spółdzielcze w niewielkim zakresie będą podległy obowiązkowi informacyjnemu na podstawie Rozporządzenia Nie mniej jednak, szczegółowa analiza jego przepisów, celem jednoznacznego przesądzenia o zakresie stosowania wynikających z niego wymogów, winna być naszym zdaniem poczyniona na poziomie każdego banku spółdzielczego, ewentualne zrzeszenia, w przypadku oferowania klientom indywidualnym, zunifikowanych produktów zrzeszeniowych, niepodlegających wyłączeniu o którym mowa powyżej.

Za niesporządzenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje lub nieprzekazanie go inwestorowi indywidualnemu Rozporządzenie przewiduje surowe kary pieniężne (tj. do ponad 21 mln złotych względem osób prawnych oraz ponad 3 mln złotych względem osób fizycznych). Dodatkowo organ nadzoru uprawniony jest do przekazania do wiadomości publicznej decyzji o nałożeniu sankcji na konkretny podmiot.

Zważywszy na treść opublikowanego w dniu 2 października 2018 r. Komunikatu UKNF w sprawie obrotu instrumentami typu ETF w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia PRIIP, w którym UKNF wskazuje, iż oczekuje od podmiotów nadzorowanych przeglądu kompletności kluczowych informacji o produkcie w odniesieniu do PRIIP, które sprzedają lub oferują w ramach prowadzonej działalności, banki spółdzielcze mogą być również adresatami stosownych zapytań ze strony KNF.

Pełna treść komunikatu jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_dot_KID_PRIIP_63200.pdf

 

Partnerzy