Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
ZAMKNIJ
 

Aktualności

17 kwietnia 2018O wyzwaniach, współpracy i zmianach w sektorze – głos przedstawicieli europejskich banków spółdzielczych

W najnowszym wydaniu Newslettera Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) zamieszczone zostały komentarze wybranych prelegentów Debaty Regulacyjnej, którą EACB zorganizowało w dniu 20 marca br. w Brukseli. Przedstawiciele bankowości spółdzielczej z kilku europejskich krajów mówią w nich o najważniejszych wyzwaniach i zmianach, z jakimi mierzą się w obliczu trwającej nieprzerwanie od lat fali regulacyjnej, komentują obecnie wdrażane rozwiązania i ich wpływ na bankowość spółdzielczą, oceniają poziom ich dopasowania i stosowania zasady proporcjonalności. Mówią również o współpracy i reakcji ich rodzimych sektorów bankowości spółdzielczej na zachodzące zmiany. W tym kontekście szczególnie interesująca zdaje się wypowiedź przedstawiciela fińskiego sektora bankowości spółdzielczej, w którym lokalne banki spółdzielcze zdecydowały się na łączenie w większe grupy, rezygnując do pewnego stopnia ze swojej pełnej niezależności, na rzecz utworzenia silniejszych struktur mogących sprostać obecnym wyzwaniom.

Poniżej zamieszczamy tłumaczenia wybranych wypowiedzi zawartych w Newsletterze EACB, z pozostałymi, a także z oryginalną treścią komentarzy w języku angielskim mogą się Państwo zapoznać na stronie EACB pod linkiem:

http://www.eacb.coop/en/news/eacb-news/eacb-newsletter-n-deg-10-regulatory-debate-speakers-statements.html

 

Erkki Sarsa, Dyrektor ds. Publicznych, OP Financial Group – Finlandia

Z punktu widzenia fińskiego rynku finansowego stosunkowo łatwo jest odpowiedzieć na pytanie, jak niedawny, ogromny wzrost regulacji finansowych wpłynął na kształt sektora banków spółdzielczych. W Finlandii struktura systemu bankowego  zmieniła się w sposób znaczący w ciągu ostatnich kilku lat. Głównym motorem tej restrukturyzacji są stale rosnące obciążenia regulacyjne, które zmusiły wszystkie pozostałe, niezależne banki lokalne (ok. 80)  do rezygnacji z ich pełnej niezależności i utworzenia grup składających się z instytucji centralnej oraz powiązanych z nią lokalnych banków, zgodnie z art. 10 CRR. Obecnie istnieją trzy takie grupy, które reprezentują prawie połowę fińskiego sektora bankowego i podlegają wymogom ostrożnościowym jedynie na poziomie skonsolidowanym oraz – pod wieloma względami – działają na rynku jako jeden podmiot. Kolejnym uderzającym przykładem skutków niedawnego tsunami regulacyjnego jest liczba dużych projektów informatycznych napędzanych wyłącznie przez regulacje. Obecnie trzy czwarte wszystkich kluczowych projektów rozwoju IT w bankach może być właśnie projektami wywołanymi przez regulacje. Pochłaniają one wszystkie dostępne zasoby, które mogłyby zostać wykorzystane do sprostania wyzwaniom wynikającym z szybkiego rozwoju rynku. Jest to niepokojące szczególnie w obecnej sytuacji, w której banki muszą szybko reagować na niespotykaną dotychczas w swojej skali konkurencję zarówno ze strony światowych gigantów technologicznych, jak i małych, sprawnych i elastycznych firm fintech.

 

Johannes Rehulka, Dyrektor Zarządzający, Fachverband der Raiffeisenbanken – Austria

Banki spółdzielcze nie zmienią swojego modelu biznesowego ze względu na przepisy regulacyjne. Zawsze będą udzielać pożyczek i przyjmować depozyty w swoim regionie. Na tym polega ich prosty model biznesowy. Władze i organy regulacyjne muszą jednak zadbać, aby nie przeładować małych banków spółdzielczych obciążeniami administracyjnymi. W przeciwnym razie liczba małych banków spółdzielczych ulegnie dalszemu zmniejszeniu. Jest to scenariusz, w którym regiony wiejskie stracą na atrakcyjności, a przedsiębiorstwa i ludność, zwłaszcza w regionach oddalonych, utracą swojego partnera finansowego.

 

Alban Aucoin, CEO, Fédération Nationale du Crédit Agricole – Francja  

Mam takie marzenie… że fala regulacji kończy się i że specyfika banków spółdzielczych jest wreszcie brana pod uwagę przez europejskich regulatorów i nadzorców. Istnieje zbyt wiele poziomów i warstw regulacji, bez brania pod uwagę łącznego wpływu różnych reform. Harmonizacja stała się celem samym w sobie bez uwzględnienia faktu, że różnorodność modeli bankowych stanowi siłę – zarówno pod względem wystąpienia ryzyka, jak i oferty dla klientów.

Potrzebujemy większej spójności. Potrzebujemy więcej uwagi. Model spółdzielczy dowiódł już swojej odporności. Zarządzanie jest kamieniem węgielnym banków spółdzielczych. Jednakże w wytycznych opublikowanych w dniu 26 września 2017 r. przez EBA/ESMA dotyczących wewnętrznego zarządzania i oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób o kluczowych funkcjach, wiele przepisów nie uwzględnia specyfiki modelu banków spółdzielczych. Ponadto, uważamy, że istniejące mechanizmy solidarnościowe już teraz odgrywają zabezpieczającą rolę, która jest szersza niż poziom absorpcji strat, jaki mógłby zapewnić wewnętrzny MREL / TLAC. W związku z tym, nie powinien być wymagany żaden wewnętrzny MREL dla instytucji należących do sieci powiązanych banków spółdzielczych. Tak więc, moim marzeniem jest, aby banki spółdzielcze były w stanie nadal finansować realną gospodarkę i żeby nie przeszkadzano im nadmiernymi i niewłaściwymi regulacjami.


Roberto Di Salvo, Zastępca Dyrektora Generalnego, Federcasse – Włochy

Reguły ramowe dyrektywy BRRD (Recovery and Resolution) nie są prawidłowo dopasowane do mniej znaczących systemowo, małych i średnich banków spółdzielczych. W rzeczy samej, w tym zakresie całkowicie zaniedbano zasadę proporcjonalności. Z jednej strony, działania naprawcze mogą być nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania na poziomie małego banku (ograniczenia w cięciu kosztów lub sprzedaży aktywów i oddziałów, złożoność łączenia się w spółdzielniach). Z drugiej strony, jest mało prawdopodobne, aby w przypadku banku bez znaczenia systemowego zaistniało kryterium interesu publicznego, przez co uporządkowana likwidacja nie mogłaby zostać uruchomiona. Dlatego też, procedury niewypłacalności okazują się bardzo prawdopodobnym rozwiązaniem dla małych lub średnich banków spółdzielczych do wykorzystania w trudnej sytuacji. Jeśli banki spółdzielcze nie są częścią skonsolidowanej grupy, systemy ochrony instytucjonalnej oraz systemy gwarancji depozytów powinny podejmować wczesne interwencje i inne alternatywne działania, aby skompensować taki brak rozwiązań i działań systemowych.

 

 

Partnerzy